تعداد مقالات: 250
26. رابطه‌ی علّی سرمایه روان‌شناختی با هیجان‌های مثبت، بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد شغلی و التزام شغلی

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 19-46

عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ احسان رحیمی


27. اثر خشنودی از درآمد بر قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 19-42

داود حیاتی؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی


30. مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های حافظه و خودتنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه سال تحصیلی 92-91

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-44

الناز حسن پور؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی زادگان؛ عبداله آدینه وند؛ سعید سعادتمند


31. مقایسه حساسیت اضطرابی، عاطفه منفی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به آسم با افراد عادی در اهواز

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 21-38

یدالله زرگر؛ محمدعلی قاسمی نژاد؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی


32. طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-50

10.22055/psy.2017.12602

مرتضی گلستانی پور؛ سیداسماعیل هاشمی؛ کیومرث بشلیده؛ عبدالزهرا نعامی؛ نسرین ارشدی


33. اثربخشی بازخوردهای اصلاحی (کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان تاب‌آوری تحصیلی و معنای تحصیل دانش‌آموزان

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-38

10.22055/psy.2019.20909.1736

عزت اله قدم پور؛ محمد عباسی؛ مهدی یوسف وند؛ بنفشه حسنوند؛ حسین حسینی


34. بررسی تأثیر حکایت‌درمانی مسیر شغلی کوکران بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان نابینا

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-42

10.22055/psy.2016.12349

اسماعیل محمدی؛ پریسا نیلفروشان؛ محمد رضا عابدی


36. طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم خودتنظیمی در محیط کار

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-42

10.22055/psy.2018.19918.1669

طیبه رحیمی پردنجانی؛ علی محمدزاده ابراهیمی


38. تبیین فرایند شکل گیری طلاق: یک پژوهش کیفی

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 23-46

10.22055/psy.2020.32329.2488

رضا خجسته مهر؛ ابوطالب بهمئی؛ منصور سودانی؛ ذبیح اله عباسپور


40. اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر ادراک ریسک رانندگان موتورسیکلت

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-42

10.22055/psy.2016.12307

حسین زارع؛ رجبعلی محمدزاده ادملایی؛ احمد علیپور؛ مرتضی ترخان


42. تأثیر آموزش فرآیند حل مسأله خلاق (CPS) بر تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشحویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 37-70

منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ زنده یاد جمال حقیقی؛ ناصر بهروزی


43. رابطه بخشش و بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی عواطف در دانشجویان دانشگاه

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 52-33

سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ فاطمه امینی؛ سودابه بساک نژاد


44. اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر بخشش بر بهزیستی روانشناختی جانبازان و همسران آن‌ها

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 15-32

محمدباقر کجباف؛ لیلا اسماعیلی؛ مریم اسماعیلی


45. طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای موفقیت کارراهه ذهنی در یک سازمان صنعتی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 35-62

عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ راحله محبت


46. اثر ویژگی‌های محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 39-60

عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ فاطمه شهبازی


47. نقش نشخوار‌فکری و درون‌اندیشی و ابعاد خصوصی و عمومی آنها در افسردگی

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-60

راضیه خورسندی؛ حبیب هادیان فرد؛ محمد علی گودرزی؛ نوراله محمدی


48. بررسی برخی متغیرهای شناختی، انگیزشی، هیجانی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز سرآمدی تحصیلی

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-68

علیرضا متحدی؛ ناصر بهروزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ اسماعیل هاشمی شیخ شبانی


49. بررسی تجربه زیسته شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دوره اول)

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-54

10.22055/psy.2018.27424.2202

احمد عبدالخانی؛ پروانه ولوی؛ سیدجلال هاشمی


50. اثر بخشی قصه درمانی شناختی-رفتاری بر علایم افسردگی و افسرده خویی کودکان دبستانی

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 39-58

10.22055/psy.2019.24408.1955

فاطمه شهابی زاده؛ فاطمه خواجه امینیان