تعداد مقالات: 250
227. بررسی سلامت روانی مادران دارای بیش از یک فرزند استثنایی

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 227-244

مسعود حجازی؛ افسانه صبحی؛ علی شهنواز


230. رابطه‌ی علّی ادراک دلبستگی و آسیب‌پذیری شخصیت با احساس تنهایی در دوره‌ی نوجوانی

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 245-264

عظیمه سلیمی؛ بهرام جوکار


231. ارتباط بین هوش هیجانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 247-260

شهناز محمدی


233. بررسی رابطه فضیلت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی، وفاداری سازمانی و بهزیستی معنوی در کارکنان شرکت بهره‌‌برداری نفت و گاز کارون

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 256-233

الهام بهزادی؛ عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده


236. بررسی مبانی روان‏سنجی نسخه فارسی سیاهه نارساخوانی بزرگسالان و سیاهه خواندن بزرگسالان

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 255-268

حمیدرضا پوراعتماد؛ محمد رستمی؛ مهسا بابامحمدی


237. بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رفتار مصرف‌کننده: مطالعه موردی برند تلفن همراه نوکیا

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 245-268

10.22055/psy.2015.11201

مهتا جودزاده؛ مهدی نداف؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ سیداسماعیل هاشمی


239. طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب- منطقه اهواز

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-32

10.22055/psy.2008.15788

حسین شکر کن؛ نسرین ارشدی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ جمال حقیقی


241. مقایسه اثربخشی آموزش فنون درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و رفتار درمانی دیالکتیکی بر تحمل پریشانی دانشجویان دختر دارای اعتیاد به گوشی های هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

10.22055/psy.2020.31566.2439

سعید نجارپور استادی؛ بهمن اکبری؛ جواد خلعتبری؛ جلیل باباپور


242. مقایسه تأثیر رفتار درمانی دیالکتیکی و تنظیم هیجانی بر تحمل پریشانی و اندیشه پردازی خودکشی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

10.22055/psy.2020.33056.2525

پریسا ابوترابی کاشانی؛ فرح نادری؛ سحر صفرزاده؛ فریبا حافظی؛ زهرا افتخار


243. الگوی ساخت سریع دانش مشارکتی برای مواجهه با موقعیت های نوظهور بر اساس نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

10.22055/psy.2020.32982.2517

احمد زندوانیان؛ سمیه ذوالفقاری؛ حمیده همتی؛ شهرام طالبی


244. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرمایه های روانشناختی و روان رنجورخویی در مادران دارای فرزند سندرم داون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

10.22055/psy.2020.31711.2450

مریم مشتاقی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف


245. مقایسه اثر بخشی زوج‌درمانی مبتنی بر بخشودگی و تصویرسازی ارتباطی هندریکس بر الگوهای‌ارتباطی خانواده و رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22055/psy.2019.31048.2411

مهرانا عسکری؛ مهناز محرابی زاده هنرمند؛ زهرا دشت بزرگی؛ پرویز عسکری؛ علیرضا حیدری


246. رابطه بین کیفیت برنامه درسی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان: بررسی نقش میانجی خودکارآمدی روانشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22055/psy.2020.31966.2463

عبدالناصر جوان مجرد؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ عباس ابوالقاسمی


247. اثر بخشی برنامه غنی سازی رابطه بر سطح انرژی رابطه‌ای کارکنان و جو اعتماد و احترام در شرکت گاز استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22055/psy.2020.32071.2468

سحر سوادکوهی؛ حمیدرضا عریضی؛ کریم عسگری


248. طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22055/psy.2020.32138.2473

عبدالوهاب سیمین؛ عبدالزهرا نعامی؛ نسرین ارشدی؛ سید اسماعیل هاشمی


249. تجربه هیجان خشم در افراد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22055/psy.2020.33207.2532

فاطمه شاهی؛ زهره خسروی؛ پروین رحمتی نژاد؛ مجید یزدی


250. اثربخشی آموزش خود‌تنظیمی با تعامل شاخص توده بدنی بر کنترل وزن، کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجان نوجوانان چاق و دارای اضافه‌وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22055/psy.2020.32231.2480

محمد وطن خواه؛ عباس ابوالقاسمی؛ ایرج شاکری نیا؛ موسی کافی