نویسنده = سیداسماعیل هاشمی
تعداد مقالات: 12
1. بررسی رابطه علی تنظیم هیجان و سبک های تصمیم گیری با توجه به نقش میانجی خودتاملی و بینش

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-38

10.22055/psy.2019.25252.2033

حسین زارع؛ فاطمه امینی؛ علیرضا آقایوسفی؛ سید اسماعیل هاشمی


2. طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-50

10.22055/psy.2017.12602

مرتضی گلستانی پور؛ سیداسماعیل هاشمی؛ کیومرث بشلیده؛ عبدالزهرا نعامی؛ نسرین ارشدی


3. بررسی برخی پیشایندها و پیامدهای شیفتگی به شغل در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-154

10.22055/psy.2016.12361

مهدی بریاجی؛ عبدالزهرا نعامی؛ سید اسماعیل هاشمی


4. بررسی نقش میانجی‌گری تعارض کار- خانواده در رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با خشنودی شغلی و خشنودی خانوادگی

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-132

10.22055/psy.2015.11190

فضل الله شناور؛ کیومرث بشلیده؛ سیداسماعیل هاشمی؛ عبدالزهرا نعامی


6. بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رفتار مصرف‌کننده: مطالعه موردی برند تلفن همراه نوکیا

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 245-268

10.22055/psy.2015.11201

مهتا جودزاده؛ مهدی نداف؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ سیداسماعیل هاشمی


8. بررسی برخی متغیرهای شناختی، انگیزشی، هیجانی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز سرآمدی تحصیلی

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-68

علیرضا متحدی؛ ناصر بهروزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ اسماعیل هاشمی شیخ شبانی


10. رابطه سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجیگری خوشبینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 81-100

اکرم نظری چگنی؛ ناصر بهروزی؛ سید اسماعیل شیخ شبانی هاشمی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


11. نقش ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی عملکرد شغلی افسران پلیس

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 153-168

سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی


12. رابطه عدالت سازمانی ادراک‌ شده و انگیزه‌های رفتار مدنی سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در یک سازمان صنعتی

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 219-236

نسرین ارشدی؛ سیداسماعیل هاشمی شیخ شبانی