نویسنده = کیومرث بشلیده
تعداد مقالات: 20
2. طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-50

10.22055/psy.2017.12602

مرتضی گلستانی پور؛ سیداسماعیل هاشمی؛ کیومرث بشلیده؛ عبدالزهرا نعامی؛ نسرین ارشدی


3. بررسی اثر درمان شناختی-رفتاری گروهی کودک و مادر- کودک بر اضطراب اجتماعی، عزت‌نفس و جرأت‌ورزی دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم شهر اهواز

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 153-170

10.22055/psy.2016.12313

کرامت کرامتی؛ ید اله زرگر؛ عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ ایران داودی


5. بررسی نقش میانجی‌گری تعارض کار- خانواده در رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با خشنودی شغلی و خشنودی خانوادگی

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-132

10.22055/psy.2015.11190

فضل الله شناور؛ کیومرث بشلیده؛ سیداسماعیل هاشمی؛ عبدالزهرا نعامی


6. بررسی استرس‌زاهای شغلی و ویژگی‌های شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز علایم روان‌تنی در کارکنان یک شرکت در اهواز

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 187-208

10.22055/psy.2015.11198

محمد بابامیری؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ کیومرث بشلیده


8. بررسی رابطه فضیلت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی، وفاداری سازمانی و بهزیستی معنوی در کارکنان شرکت بهره‌‌برداری نفت و گاز کارون

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 256-233

الهام بهزادی؛ عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده


11. طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 15-44

علی رضا عظیم پور؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ کیومرث بشلیده


12. رابطه کمرویی و احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 199-212

کریم سواری؛ کیومرث بشلیده


13. تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 63-80

سید علی مرعشی؛ عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ یداله زرگر؛ باقر غباری بناب


14. رابطه علّی هوش عمومی و هوش سیال با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیت و رویکردهای یادگیری

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 155-180

ناصر بهروزی؛ کیومرث بشلیده؛ سیده معصومه رسولی


15. بررسی رابطه‌ی روان رنجورخویی، تعارض کار- خانواده، گرانباری نقش، عدالت رویه‌ای، عدالت توزیعی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت گاز اهواز

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 47-72

سمیه شولی بندر ریگی زاده؛ کیومرث بشلیده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ نسرین ارشدی


16. بررسی رابطه بین موانع سازمانی با رفتارهای نابارور شغلی در کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 133-152

عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ اسدالله فرهادزاده


17. بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 121-142

مهدی ضرغامی؛ روح الله ولی زاده؛ کیومرث بشلیده؛ محسن قنبرزاده


20. بررسی رابطه‌ی عملکرد خانواده با سرسختی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه شهر کرمانشاه

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 167-188

جهانگیر کرمی؛ خلیل شریفی؛ کیومرث بشلیده