نویسنده = مهناز مهرابی زاده هنرمند
تعداد مقالات: 20
2. طراحی و آزمون الگویی از روابط علّی صفات شخصیتی دیگرپیروی/خودپیروی و ادراک رویدادهای فشارزا با علائم افسردگی در دانشجویان

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-73

10.22055/psy.2016.12355

علی محمدزاده ابراهیمی؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


3. اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت‌های حل مشکل خانواده در دانشجویان متأهل

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 189-208

10.22055/psy.2016.12316

شهلا کرائی؛ منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ غلامحسین مکتبی


4. اثربخشی درمان عقلانی- هیجانی- رفتاری بر نمایه توده بدن، خودکارآمدی وزن و تصویر بدن در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 75-98

10.22055/psy.2016.12309

فریبا کلانتری؛ ایران داودی؛ سودابه بساک نژاد؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ مجید کاراندیش


5. بررسی استرس‌زاهای شغلی و ویژگی‌های شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز علایم روان‌تنی در کارکنان یک شرکت در اهواز

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 187-208

10.22055/psy.2015.11198

محمد بابامیری؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ کیومرث بشلیده


6. اثر‌بخشی مداخله شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی پسران 15-10 سال دارای علائم آسم شهر اهواز

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 67-88

10.22055/psy.2015.11182

پریسا گنجه؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی؛ یدالله زرگر


7. تأثیر روان درمانی بین فردی بر عملکرد روانی – اجتماعی و مؤلفه‌های اختلال خوردن در دانشجویان دختر

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 33-54

سیمین غلامرضایی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یداله زرگر؛ ایران داودی؛ سودابه بساک نژاد


8. مقایسه تأثیر درمان نوروفیدبک و دارو درمانی بر بهبود عملکرد مداوم در اختلال کمبودتوجه-بیش فعالی

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 161-174

یداله زرگر؛ حسین واحدی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی


9. اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر ادراک بیماری، کیفیت زندگی، سلامت عمومی و علائم بالینی پسوریازیس

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 193-216

کیهان فتحی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یدالله زرگر؛ ایران داودی؛ نریمان شهبا


11. اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری و فراشناختی بر علایم افسردگی، اضطراب و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 183-212

مهدی زمستانی؛ ایران داودی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یداله زرگر


12. رابطه سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجیگری خوشبینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 81-100

اکرم نظری چگنی؛ ناصر بهروزی؛ سید اسماعیل شیخ شبانی هاشمی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


13. تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر اختلال بیش فعالی/ کاستی توجه و نشانه‌های آن در دانشجویان

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 63-80

مریم قضایی؛ نجمه حمید؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


14. بررسی برخی ویژگی‌های روان‌شناختی و زیستی- جسمانی به عنوان پیش‌بین‌های ابتلا به بیماری قلبی‌- عروقی و تیپ 2 دیابت

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 139-174

شهلا نظرپور؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی؛ سید مسعود سیدیان


15. اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 199-224

نجمه حمید؛ لیدا طالبیان؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ امیرحسین یاوری


16. مقایسه حساسیت اضطرابی، عاطفه منفی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به آسم با افراد عادی در اهواز

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 21-38

یدالله زرگر؛ محمدعلی قاسمی نژاد؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی


17. رابطه رویدادهای استرس‌زای زندگی، کیفیت خواب و خشنودی شغلی با خستگی مزمن در کارکنان یک شرکت صنعتی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 81-98

مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ نرجس رضایی؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ مهدی رضایی منش


18. بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز استعدادهای درخشان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 3-36

نادره سهرابی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ زنده یاد جمال حقیقی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


19. بررسی اثربخشی آموزش به شیوه شناختی-رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین ناسازگار

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 71-86

منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ سارا فرحبخش


20. بررسی سیستم‌های مغزی-رفتاری به عنوان پیش‌بین‌های تیپ‌های شخصیتیA ،C و D

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 87-112

ایران داودی؛ آرامه صفی خانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند