نویسنده = عبدالزهرا نعامی
تعداد مقالات: 10
1. اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر مشکلات رفتاری دانش‌آموزان.

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-112

10.22055/psy.2019.27330.2191

حسین واعظ؛ یدالله زرگر؛ عبدالزهرا نعامی؛ تقی دوست قرین؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


3. بررسی برخی پیشایندها و پیامدهای شیفتگی به شغل در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-154

10.22055/psy.2016.12361

مهدی بریاجی؛ عبدالزهرا نعامی؛ سید اسماعیل هاشمی


4. بررسی اثر درمان شناختی-رفتاری گروهی کودک و مادر- کودک بر اضطراب اجتماعی، عزت‌نفس و جرأت‌ورزی دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم شهر اهواز

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 153-170

10.22055/psy.2016.12313

کرامت کرامتی؛ ید اله زرگر؛ عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ ایران داودی


5. بررسی نقش میانجی‌گری تعارض کار- خانواده در رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با خشنودی شغلی و خشنودی خانوادگی

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-132

10.22055/psy.2015.11190

فضل الله شناور؛ کیومرث بشلیده؛ سیداسماعیل هاشمی؛ عبدالزهرا نعامی


6. طراحی وآزمون الگویی از روابط بین عوامل فردی، گروهی و سازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (منطقه آغاجاری)

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 45-64

علی افشاری؛ عبدالزهرا نعامی؛ نسرین ارشدی؛ سیداسماعیل هاشمی


8. بررسی رابطه فضیلت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی، وفاداری سازمانی و بهزیستی معنوی در کارکنان شرکت بهره‌‌برداری نفت و گاز کارون

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 256-233

الهام بهزادی؛ عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده


9. تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 63-80

سید علی مرعشی؛ عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ یداله زرگر؛ باقر غباری بناب


10. بررسی رابطه بین موانع سازمانی با رفتارهای نابارور شغلی در کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 133-152

عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ اسدالله فرهادزاده