نویسنده = ایران داودی
تعداد مقالات: 6
3. مقایسه تأثیر درمان نوروفیدبک و دارو درمانی بر بهبود عملکرد مداوم در اختلال کمبودتوجه-بیش فعالی

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 161-174

یداله زرگر؛ حسین واحدی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی


4. تأثیر روان درمانی بین فردی بر عملکرد روانی – اجتماعی و مؤلفه‌های اختلال خوردن در دانشجویان دختر

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 33-54

سیمین غلامرضایی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یداله زرگر؛ ایران داودی؛ سودابه بساک نژاد


5. مقایسه کمال‌گرایی، الکسی تایمی و سلامت روان در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر با افراد سالم

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 213-234

ایران داودی؛ مرضیه فتاحی نیا؛ یداله زرگر


6. بررسی سیستم‌های مغزی-رفتاری به عنوان پیش‌بین‌های تیپ‌های شخصیتیA ،C و D

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 87-112

ایران داودی؛ آرامه صفی خانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند