نویسنده = احمد صادقی
تعداد مقالات: 3
1. هنجاریابی آزمون هوشی وکسلر کودکان چهار در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-116

10.22055/psy.2016.12310

محمدرضا عابدی؛ احمد صادقی؛ مجمد ربیعی


3. بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-18

احمد صادقی؛ ایران باغبان؛ فاطمه بهرامی؛ سید احمد احمدی؛ حسین مولوی