نویسنده = باقر غباری بناب
تعداد مقالات: 4
1. رابطه دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با رشد پس از آسیب در مادران کودکان با کم توانی جسمی

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-14

باقر غباری بناب؛ محسن رفیع خواه؛ محمد مهاجرانی


2. تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 63-80

سید علی مرعشی؛ عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ یداله زرگر؛ باقر غباری بناب


3. ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-18

محمد خدایاری فرد؛ سید محمد میر کمالی؛ غلامعلی افروز؛ محسن پاک نژاد؛ حیدر علی هومن؛ احمد به پژوه؛ حسین شکرکن؛ سیمین حسینیان؛ سیده منوره یزدی؛ باقر غباری بناب؛ محسن شکوهی یکتا؛ محمد ربیع‌زاده؛ علی‌نقی فقیهی؛ فاطمه حسینی حسین‌آباد


4. رابطه انگاره ذهنی از خدا با روان‌پریشی و جسمی‌سازی در دانشجویان

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 19-34

باقر غباری بناب؛ علی اکبر حدادی کوهسار