نویسنده = پرویز عسکری
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه اثر بخشی زوج‌درمانی مبتنی بر بخشودگی و تصویرسازی ارتباطی هندریکس بر الگوهای‌ارتباطی خانواده و رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22055/psy.2019.31048.2411

مهرانا عسکری؛ مهناز محرابی زاده هنرمند؛ زهرا دشت بزرگی؛ پرویز عسکری؛ علیرضا حیدری


2. اثربخشی واقعیت‌درمانی بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان‌شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 159-178

10.22055/psy.2019.26578.2137

نیما اسدزاده؛ بهنام مکوندی؛ پرویز عسکری؛ رضا پاشا؛ فرح نادری


3. اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم شده کودکان مضطرب

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-64

10.22055/psy.2018.23754.1911

پروانه نهروانیان؛ پرویز عسکری؛ فریبرز درتاج؛ فرح نادری؛ سعید بختیارپور