نویسنده = ایران باغبان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-18

احمد صادقی؛ ایران باغبان؛ فاطمه بهرامی؛ سید احمد احمدی؛ حسین مولوی


2. بررسی رغبت‌های شغلی معلمان بر اساس مدل کروی تریسی

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 87-112

محمد ربیعی؛ ایران باغبان؛ محمدرضا عابدی؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی