نویسنده = فاطمه خوئینی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه سبک‌های تفکر و هیجان‌طلبی در دانشجویان دختر رشته‌های هنر و ریاضی

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

حسن احدی؛ فاطمه خوئینی؛ علی دلاور