نویسنده = عزت اله قدم پور
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی بازخوردهای اصلاحی (کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان تاب‌آوری تحصیلی و معنای تحصیل دانش‌آموزان

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-38

10.22055/psy.2019.20909.1736

عزت اله قدم پور؛ محمد عباسی؛ مهدی یوسف وند؛ بنفشه حسنوند؛ حسین حسینی


3. الگوی ساختاری رابطه‌ی جو مدرسه و خودکارآمدی جمعی با خودکارآمدی شخصی معلمان مدارس ابتدایی

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 95-114

10.22055/psy.2016.12359

حسنعلی ویس کرمی؛ عزت اله قدم پور؛ محمد رضا متقی نیا