نویسنده = عباس ابوالقاسمی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین کیفیت برنامه درسی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان: بررسی نقش میانجی خودکارآمدی روانشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22055/psy.2020.31966.2463

عبدالناصر جوان مجرد؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ عباس ابوالقاسمی


2. اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر شناخت اجتماعی نوجوانان دارای اختلال انفجاری متناوب

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 113-136

10.22055/psy.2019.27119.2171

حسن سلیمانی راد؛ عباس ابوالقاسمی؛ ایرج شاکری نیا