نویسنده = امیر قمرانی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مهارتهای خودتعیین گری بر نیازهای روانشناختی بنیادی دانش آموزان با مشکلات رفتاری برونی سازی شده

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-16

10.22055/psy.2019.25336.2043

زهرا منصورنژاد؛ مختار ملک پور؛ امیر قمرانی؛ احمد یارمحمدیان