نویسنده = شاهرخ مکوند حسینی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگار

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

10.22055/psy.2017.21107.1751

محمد صادق منتظری؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ ایمان اله بیگدلی؛ پرویز صباحی