نویسنده = تقی دوست قرین
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر مشکلات رفتاری دانش‌آموزان.

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-112

10.22055/psy.2019.27330.2191

حسین واعظ؛ یدالله زرگر؛ عبدالزهرا نعامی؛ تقی دوست قرین؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند