کلیدواژه‌ها = عملکرد تحصیلی
تعداد مقالات: 7
1. مقایسه اثربخشی "برنامه موفقیت در مدرسه"و"مدیریت استرس"بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-180

10.22055/psy.2019.26349.2119

مجید دولتخواه؛ محمد علی محمدی فر؛ علی‌اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی


3. نقش خلاقیت، ذهن آگاهی و عملکرد تحصیلی بر بهزیستی روانی با میانجی مشکلات روان شناختی

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 101-116

10.22055/psy.2018.23640.1907

مرتضی امیدیان؛ شادی احمدی؛ سمانه اسعدی


6. رابطه علّی هوش عمومی و هوش سیال با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیت و رویکردهای یادگیری

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 155-180

ناصر بهروزی؛ کیومرث بشلیده؛ سیده معصومه رسولی


7. تأثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی/غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی/غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-32

منیجه شهنی ییلاق؛ سید موسی گلستانه؛ زنده یاد جمال حقیقی؛ عبدالکاظم نیسی؛ فاطمه کیانپور قهفرخی