کلیدواژه‌ها = نوآوری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش برخی از متغیرهای شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های موفقیت و شکست مدیران در کارآفرینی

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 129-152

عباس ابوالقاسمی؛ مسلم عباسی؛ محمد نریمانی؛ حسین قمری


2. تأثیر آموزش فرآیند حل مسأله خلاق (CPS) بر تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشحویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 37-70

منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ زنده یاد جمال حقیقی؛ ناصر بهروزی