کلیدواژه‌ها = اضطراب
تعداد مقالات: 11
1. بررسی اثربخشی فراشناخت درمانی ولز بر افزایش شادکامی و کاهش اضطراب دانش‌آموزان پسر دوره‌ی دوم مقطع متوسطه شهر خرم آباد

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-218

10.22055/psy.2019.28375.2264

محمد مهدی سهرابی فرد؛ مسلم سیاهپوش منفرد؛ شهلا کرائی؛ کلثوم کریمی نژاد


2. اثربخشی واقعیت‌درمانی بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان‌شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 159-178

10.22055/psy.2019.26578.2137

نیما اسدزاده؛ بهنام مکوندی؛ پرویز عسکری؛ رضا پاشا؛ فرح نادری


4. اثر‌بخشی درمان گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برافسردگی و اضطراب مادران کودکان اختلال طیف اتیسم

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-146

10.22055/psy.2018.21515.1825

شهناز ادیبی سده؛ محمد علی سپهوندی؛ سیمین غلامرضایی


5. نقش میانجی اضطراب و اجتناب شناختی در رابطه بین کمال‌گرایی منفی و اهمال‌کاری

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 73-94

10.22055/psy.2016.12358

رقیه محمودزاده؛ شهرام محمدخانی


6. اثربخشی رواندرمانی اسلامی بر کیفیت زندگی و اضطراب افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

شیدا جبل عاملی؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ محمدباقر کجباف؛ حسین مولوی


7. اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-18

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ رضا محمدزادگان؛ معصومه موحدی؛ سجاد وکیلی


8. اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری و فراشناختی بر علایم افسردگی، اضطراب و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 183-212

مهدی زمستانی؛ ایران داودی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یداله زرگر


9. اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 199-224

نجمه حمید؛ لیدا طالبیان؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ امیرحسین یاوری


10. تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-20

راضیه شهنی؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ محسن ناصری؛ مریم دلاوری


11. تأثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی/غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی/غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-32

منیجه شهنی ییلاق؛ سید موسی گلستانه؛ زنده یاد جمال حقیقی؛ عبدالکاظم نیسی؛ فاطمه کیانپور قهفرخی