کلیدواژه‌ها = عملکرد خانواده
تعداد مقالات: 3
1. پیش بینی هویت اخلاقی نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-58

10.22055/psy.2018.13305.1168

فاطمه شریفی؛ شعله امیری؛ وحید قاسمی


2. بررسی اثربخشی آموزش به شیوه شناختی-رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین ناسازگار

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 71-86

منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ سارا فرحبخش


3. بررسی رابطه‌ی عملکرد خانواده با سرسختی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه شهر کرمانشاه

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 167-188

جهانگیر کرمی؛ خلیل شریفی؛ کیومرث بشلیده