کلیدواژه‌ها = افسردگی
تعداد مقالات: 14
2. اثر‌بخشی درمان گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برافسردگی و اضطراب مادران کودکان اختلال طیف اتیسم

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-146

10.22055/psy.2018.21515.1825

شهناز ادیبی سده؛ محمد علی سپهوندی؛ سیمین غلامرضایی


4. تأثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی ایگو بر افسردگی اساسی زنان سرپرست خانوار

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-78

10.22055/psy.2017.16245.1429

مهران فرهادی؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ علی اصغر چگینی


6. مقایسه‌ی اثربخشی شناخت درمانی گروهی به شیوه TADS با دارو درمانی در درمان افسردگی نوجوانان 17-14 ساله شهر اصفهان

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 175-186

آسیه جمشید بیک؛ مهرداد کلانتری؛ فرشته شکیبایی


7. اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-18

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ رضا محمدزادگان؛ معصومه موحدی؛ سجاد وکیلی


9. اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری و فراشناختی بر علایم افسردگی، اضطراب و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 183-212

مهدی زمستانی؛ ایران داودی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یداله زرگر


10. آگاهی از مفهوم مرگ و افسردگی در کودکان

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 101-118

علیرضا آقایوسفی؛ مجتبی دلیر


11. تأثیر درمان‌شناختی رفتاری فردی و گروهی بر افسردگی نوجوانان

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 177-198

کوروش محمدی؛ محمود نجفی؛ غلامرضا دهشیری؛ علی نیکبخت


12. رابطه سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجیگری خوشبینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 81-100

اکرم نظری چگنی؛ ناصر بهروزی؛ سید اسماعیل شیخ شبانی هاشمی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


13. ارتباط مستقیم و غیرمستقیم خودکارآمدی تحصیلی با افسردگی نوجوانان

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 227-244

کارینه طهماسیان؛ آسیه اناری


14. تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-20

راضیه شهنی؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ محسن ناصری؛ مریم دلاوری