کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
تعداد مقالات: 7
2. اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت‌های حل مشکل خانواده در دانشجویان متأهل

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 189-208

10.22055/psy.2016.12316

شهلا کرائی؛ منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ غلامحسین مکتبی


3. بررسی برخی متغیرهای شناختی، انگیزشی، هیجانی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز سرآمدی تحصیلی

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-68

علیرضا متحدی؛ ناصر بهروزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ اسماعیل هاشمی شیخ شبانی


4. ارتباط بین هوش هیجانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 247-260

شهناز محمدی


5. رابطه‌ی هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 73-92

منیجه شهنی ییلاق؛ آمنه شجاعی؛ ناصر بهروزی؛ غلامحسین مکتبی


6. مقایسه‌ی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان نابینا و بینا

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 103-118

محمد نریمانی؛ عباس ابوالقاسمی؛ اسماعیل سلیمانی


7. بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز استعدادهای درخشان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 3-36

نادره سهرابی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ زنده یاد جمال حقیقی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند