کلیدواژه‌ها = خشنودی شغلی
تعداد مقالات: 6
2. بررسی نقش میانجی‌گری تعارض کار- خانواده در رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با خشنودی شغلی و خشنودی خانوادگی

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-132

10.22055/psy.2015.11190

فضل الله شناور؛ کیومرث بشلیده؛ سیداسماعیل هاشمی؛ عبدالزهرا نعامی


3. اثر خشنودی از درآمد بر قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 19-42

داود حیاتی؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی


4. اثر ویژگی‌های محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 39-60

عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ فاطمه شهبازی


5. رابطه رویدادهای استرس‌زای زندگی، کیفیت خواب و خشنودی شغلی با خستگی مزمن در کارکنان یک شرکت صنعتی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 81-98

مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ نرجس رضایی؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ مهدی رضایی منش


6. بررسی رابطه بین مدل پنج عاملی شخصیت و خشنودی شغلی در کارکنان کارخانه تراکتور سازی تبریز

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 113-128

حسین قراباغی؛ میرتقی گروسی فرشی