کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی تحصیلی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه اثربخشی "برنامه موفقیت در مدرسه"و"مدیریت استرس"بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-180

10.22055/psy.2019.26349.2119

مجید دولتخواه؛ محمد علی محمدی فر؛ علی‌اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی


3. بررسی برخی متغیرهای شناختی، انگیزشی، هیجانی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز سرآمدی تحصیلی

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-68

علیرضا متحدی؛ ناصر بهروزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ اسماعیل هاشمی شیخ شبانی


4. ارتباط مستقیم و غیرمستقیم خودکارآمدی تحصیلی با افسردگی نوجوانان

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 227-244

کارینه طهماسیان؛ آسیه اناری