کلیدواژه‌ها = بخشش
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر بخشش بر بهزیستی روانشناختی جانبازان و همسران آن‌ها

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 15-32

محمدباقر کجباف؛ لیلا اسماعیلی؛ مریم اسماعیلی


2. رابطه بخشش و بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی عواطف در دانشجویان دانشگاه

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 52-33

سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ فاطمه امینی؛ سودابه بساک نژاد