کلیدواژه‌ها = نوجوانان
تعداد مقالات: 4
1. پیش بینی هویت اخلاقی نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-58

10.22055/psy.2018.13305.1168

فاطمه شریفی؛ شعله امیری؛ وحید قاسمی


2. اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تنظیم هیجانی در نوجوانان بزهکار

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 97-110

10.22055/psy.2017.18882.1622

عیسی جعفری؛ فریبا غضنفریان؛ مهناز علی اکبری؛ حمید کمرزرین


3. ارتباط مستقیم و غیرمستقیم خودکارآمدی تحصیلی با افسردگی نوجوانان

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 227-244

کارینه طهماسیان؛ آسیه اناری


4. سنخ شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر) و تأثیرآن بر سبک‌های یادگیری نوجوانان

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 119-140

عبدالله معتمدی؛ محمد یاسین سیفی؛ سارا کلانتری میبدی