کلیدواژه‌ها = عملکرد تکلیفی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه‌ی علّی سرمایه روان‌شناختی با هیجان‌های مثبت، بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد شغلی و التزام شغلی

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 19-46

عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ احسان رحیمی