کلیدواژه‌ها = تنظیم هیجان
تعداد مقالات: 6
2. مفهوم‌پردازی تنظیم هیجان در جمعیت زنان ایرانی: تحلیل کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-78

10.22055/psy.2019.28337.2262

سیده لیلا پورسمر؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌الله فراهانی


3. بررسی رابطه علی تنظیم هیجان و سبک های تصمیم گیری با توجه به نقش میانجی خودتاملی و بینش

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-38

10.22055/psy.2019.25252.2033

حسین زارع؛ فاطمه امینی؛ علیرضا آقایوسفی؛ سید اسماعیل هاشمی


4. تأثیر آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر سازگاری، بهزیستی مدرسه و تنظیم هیجان در دانش‌آموزان پسر مدارس استعدادهای درخشان

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-110

10.22055/psy.2019.25669.2063

همت نورعلی؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ غلامحسین مکتبی