کلیدواژه‌ها = تعارض نقش‌های چندگانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی آموزش مدیریت تعارض کار-خانواده بر رضایت زناشویی زنان شاغل دانشگاه اصفهان

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 161-178

مرضیه ملکیها؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ عباس جوهری؛ مریم فاتحی زاده