کلیدواژه‌ها = منابع معنای زندگی
تعداد مقالات: 1
1. سالمندی و معنای زندگی: بررسی میدانی منابع و ابعاد معنا در زنان و مردان سالمند

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-22

10.22055/psy.2017.17833.1531

سمیه احمدی؛ فاطمه باقریان؛ محمود حیدری؛ عبدالرسول کشفی