روان‌شناسی تربیتی
تب یین استدلال اخلاقی بر اساس ویژگی های شخصیتی: مطالعه نقش واسطه گری ذهن آکلپاهی و ارزش های فردی

امین شریفی؛ مسعود فضیلت پور؛ محبوبه فولاد چنگ؛ فرهاد خرمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44020.3057

چکیده
  استد لال اخلاقی یکی از مؤلفه‌ های اصلی در میان رویکردهای مختلف در فلسفه اخلاق است. پژوهش حاضر باهدف ارائة مدلی تبیینی از استدلال اخلاقی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی انجام شد. بدین منظور ویژگی‌های شخصیتی به‌عنوان متغیر برون‌زاد و متغیر ذهن‌آگاهی به‌عنوان متغیر واسطه‌ای سطح اول و نظام ارزشی به‌عنوان متغیر واسطه‌ای سطح دوم و متغیر ...  بیشتر

رابطه منش‌های اخلاقی والدین با مهارت‌های اجتماعی فرزندان: نقش واسطه‌ای سبک‌های والدین در برخورد با هیجانات منفی کودکان

علیرضا شریفی اردانی؛ فرهاد خرمایی؛ محبوبه فولاد چنگ؛ مسعود فضیلت پور

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 375-394

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38299.2729

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تبیین مهارت‌های اجتماعی فرزندان بر اساس منش‌های اخلاقی والدین با توجه به نقش واسطه‌ای سبک‌های برخورد با هیجانات منفی فرزندان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 84314 والدین دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر یزد بوده‌اند. حجم نمونه 400 نفر بود که با استفاده از روش نمونه­گیری ...  بیشتر