نویسنده = نوراله محمدی
تعداد مقالات: 4
2. توانایی آزمون عملکرد مداوم در تشخیص افتراقی اختلالات روانپزشکی و افراد بهنجار

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 79-100

چنگیز رحیمی؛ زهرا رسایی؛ نوراله محمدی


3. نقش نشخوار‌فکری و درون‌اندیشی و ابعاد خصوصی و عمومی آنها در افسردگی

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-60

راضیه خورسندی؛ حبیب هادیان فرد؛ محمد علی گودرزی؛ نوراله محمدی


4. افزایش رشد پس از سانحه در طی زمان و رابطه‌ی آن با سبک‌‌های مقابله‌ای و خوش‌بینی در افراد مبتلا به HIV مثبت

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 165-186

سید جواد سید محمودی؛ چنگیز رحیمی؛ نوراله محمدی؛ حبیب هادیان فرد