روان‌شناسی خانواده‌
بررسی کیفی سازگاری نوجوانان دختر و پسر با ازدواج مجدد مادران

محسن یوسفی؛ امین کرایی؛ منصور سودانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.42163.2922

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی کیفی سازگاری نوجوانان دختر و پسر با ازدواج مجدد مادران انجام شد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی همراه با تحلیل شماتیک و نمونه‌گیری نظری انجام شد. از آنجایی که تحقیق کیفی درصدد تعمیم‌پذیری داده‌ها نیست و به دنبال بررسی معنای واقعیت است. بنابراین داده‌های مرحله کیفی مطالعه حاضر به روش مصاحبه جمع‌آوری شد. جامعه‌ ...  بیشتر

تبیین فرایند شکل گیری طلاق: یک پژوهش کیفی

رضا خجسته مهر؛ ابوطالب بهمئی؛ منصور سودانی؛ ذبیح اله عباسپور

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، ، صفحه 23-46

https://doi.org/10.22055/psy.2020.32329.2488

چکیده
  بی‌گمان، طلاق یکی از رویدادهای ناخوشایند زندگی زناشویی است. با توجه به فرایندی، بافتاری و چندبُعدی‌بودن طلاق و کمبود پژوهش‌های کل‌نگر دربارۀ این مسئله، این پژوهش درصدد کشف و تبیین فرایند روان‌شناختی شکل‌گیری طلاق به‌کمک روش «نظریۀ زمینه‌ای» است. مشارکت‌کنندگان این پژوهش را زنان و مردانی تشکیل داده‌اند که طلاق گرفته‌اند ...  بیشتر

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت‌های حل مشکل خانواده در دانشجویان متأهل

شهلا کرائی؛ منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ غلامحسین مکتبی

دوره 22، شماره 2 ، دی 1394، ، صفحه 189-208

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12316

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت‌های حل مشکل خانواده در دانشجویان متأهل دانشگاه شهید چمران بود. طرح پژوهشی حاضر، نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پی‌گیری با گروه کنترل بود. از بین افراد داوطلب 40 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شد و به‌صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل گمارده شدند. ابزار مورداستفاده ...  بیشتر

تأثیر آموزش مهارت‌های مدیریت خشم در کاهش تعارضات زناشویی

سلطانعلی بشکار؛ منصور سودانی؛ منیجه شهنی ییلاق

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 199-226

چکیده
  پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه آزمایش و گواه بوده که به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های مدیریت خشم در کاهش تعارضات زناشویی زوج‌های ارجاعی به شعب شورای حل اختلاف شهرستان باغملک انجام شد. 20 زوج، که حداقل دو سال از ازدواج آنها گذشته و دارای فرزند نیز بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر