بررسی‌ روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ ترس‌ از موفقیت‌، عزت‌ نفس‌، کمال‌گرایی‌ و ترس‌ از ارزیابی‌ منفی‌ با نشانگان‌ وانمودگرایی‌ در دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ سودابه‌ بساک‌نژاد؛ منیجه شهنی‌ ییلاق‌؛ حسین‌ شکرکن‌؛ جمال‌ حقیقی‌

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1384، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/psy.2005.16353

چکیده
  < p class="a" dir="RTL">این‌ پژوهش‌ به‌ منظور بررسی‌ روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ ترس‌ از موفقیت‌، عزت‌ نفس‌، کمال‌گرایی‌ و ترس‌ از ارزیابی‌ منفی‌ با نشانگان‌ وانمودگرایی‌ در دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز انجام‌ شده‌ است‌. نمونه‌ اصلی‌ این‌ تحقیق‌ شامل‌ 300 دانشجوی‌ دختر و پسر تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاه‌ ...  بیشتر

رابطه علی‌ بین‌ نگرشهای‌ مذهبی‌، خوشبینی‌، سلامت‌ روانی و سلامت‌ جسمانی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

منیجه شهنی‌ییلاق؛ احمد موحد؛ حسین‌ شکرکن‌

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، ، صفحه 19-34

https://doi.org/10.22055/psy.2004.16362

چکیده
  هدف‌ از انجام‌ این‌ پژوهش‌، بررسی‌ برازش‌ مدل‌ رابطه‌ بین‌ چهار متغیر نگرشهای‌ مذهبی‌، خوشبینی‌، سلامت‌ روانی‌ و سلامت‌ جسمانی‌ بود. نمونه تحقیق‌ مشتمل‌ بر 396 نفر دانشجوی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز که‌ در سال‌ تحصیلی‌ 81-80 به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشتند، می‌باشد. در این‌ تحقیق‌ از چهار پرسشنامه دینداری‌ آرین‌، پرسشنامه‌ ...  بیشتر

مقایسه ویژگیهای‌ شخصیتی‌ هنرمندان‌ رشته‌های‌ شعر و ادب‌، نمایش‌، موسیقی‌ و هنرهای‌ تجسمی‌ با افراد غیرهنرمند شهر اهواز

جمال حقیقی؛ اقبال‌ زارعی؛ حسین‌ شکرکن‌؛ منیجه‌ شهنی‌ییلاق‌

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، ، صفحه 35-56

https://doi.org/10.22055/psy.2004.16363

چکیده
     این‌ پژوهش‌ به‌ منظور مقایسه ویژگیهای‌ شخصیتی‌ هنرمندان‌ رشته‌های‌ شعر و ادب‌، نمایش‌، موسیقی‌ و هنرهای‌ تجسمی‌ با افراد غیرهنرمند بر اساس‌ آزمون‌ شخصیتی‌ نئو اجراء شده‌ است‌. جامعه آماری‌ مورد مطالعه‌ مشتمل‌ بر هنرمندان‌ عضو انجمنهای‌ شعر و ادب‌، نمایش‌، موسیقی‌، هنرهای‌ تجسمی‌ و کارکنان‌ غیرهنرمند شاغل‌ ...  بیشتر

بررسی‌ اثربخشی‌ روشهای‌ درمان‌شناختی‌، تن‌آرامی‌ و رفتاری‌ در بهبود کمردرد مزمن‌ در دبیران‌ مرد دبیرستانهای‌ شهر اهواز

ا... کرم‌ پولادی‌ ریشهری؛ بهمن‌ نجاریان؛ حسین‌ شکرکن‌؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1380، ، صفحه 49-72

https://doi.org/10.22055/psy.2001.16466

چکیده
     تحقیق‌ حاضر اثربخشی‌ درمانهای‌ شناختی‌، تن‌آرامی‌ و رفتاری‌ را در گروهی‌ از دبیران‌ شهر اهواز که‌ مبتلا به‌ کمردرد مزمن‌ بودند مورد ارزیابی‌ قرار داد. روش‌ این‌ تحقیق‌ آزمایشی‌ بود. جمعیت‌ هدف‌ این‌ تحقیق‌ را دبیران‌ مرد شهر اهواز تشکیل‌ می‌دادند. نمونه‌ تحقیق‌ شامل‌ 100 نفر بیمار مبتلا به‌ کمردرد مزمن‌ می‌باشد ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ با عملکرد شغلی‌ کارکنان‌ فنی‌ مجتمع‌ فولاد مبارکه‌

حسین‌ شکرکن‌؛ حمیدرضا عریضی‌؛ محمدعلی‌ نائلی؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ ایرج‌ سلطانی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1379، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22055/psy.2000.16454

چکیده
     در مقاله‌ حاضر کاربرد مجموعه‌ آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ برای‌ پیش‌بینی‌ عملکرد شغلی‌ گزارش‌ شده‌ است‌. آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ به‌ همت‌ شکرکن‌ و عریضی‌ (1380) پایایی‌ سنجی‌، اعتباریابی‌ و هنجاریابی‌ شده‌اند. مجموعه‌ آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ شامل‌ مهارتهای‌ روانی‌ حرکتی‌ (سه‌ آزمون‌)، تواناییهای‌ ...  بیشتر

رابطه‌ نگرش‌ مدیران‌ صنایع‌ نسبت‌ به‌ علوم‌ رفتاری‌ با رشته تحصیلی‌، سابقه خدمت‌ و میزان‌ آشنایی‌ آنان‌ با علوم‌ فوق

ابوالقاسم‌ نوری‌؛ حسین‌ مولوی‌؛ حسین‌ شکرکن‌

دوره 7، شماره 2 ، دی 1379، ، صفحه 51-68

https://doi.org/10.22055/psy.2000.16457

چکیده
     با توجه‌ به‌ تأثیر نگرش‌ در رفتار و عملکرد مدیران‌، پژوهش‌ حاضر به‌ بررسی‌ رابطه نگرش‌ مدیران‌ صنایع‌ استان‌ اصفهان‌ نسبت‌ به‌ علوم‌ رفتاری‌ مهم‌ در فاصله‌ سالهای‌ 79-1377 اختصاص‌ یافته‌ است‌. مرور پژوهشها بیانگر اهمیت‌ هر دو مبحث‌ مدیریت‌ و نگرش‌ بود، ولی‌ مرور مزبور فقدان‌ تحقیقات‌ مشابه‌، چه‌ در ایران‌ ...  بیشتر

بررسی‌ عوامل‌ مهم‌ افت‌ تحصیلی‌ در دبیرستانهای‌ پسرانه‌ شهرستان‌ اهواز

حسین‌ شکرکن‌؛ محمدعلی‌ پولادی‌؛ جمال‌ حقیقی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1379، ، صفحه 103-114

https://doi.org/10.22055/psy.2000.16460

چکیده
     برای‌ بررسی‌ عوامل‌ مهم‌ افت‌ تحصیلی‌ در دبیرستانهای‌ پسرانه‌ شهرستان‌ اهواز، به‌ 400 نفر از دانش‌آموزان‌ پایه‌های‌ اول‌ تا چهارم‌ سه‌ رشته‌ ریاضی‌، تجربی‌ و انسانی‌ که‌ به‌ صورت‌ تصادفی‌ انتخاب‌ شده‌ بودند، دو مقیاس‌ علل‌ افت‌ تحصیلی‌ و شاخص‌ افت‌ تحصیلی‌ داده‌ شد. این‌ دو پرسشنامه‌ توسط‌ پژوهشگران‌ ...  بیشتر

مقایسه‌ عملکرد تحصیلی‌ و سازگاری‌ عاطفی‌-اجتماعی‌ دانش‌آموزان‌ 6 ساله‌ و 7 ساله‌ پایه‌ اول‌ مدارس‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز

حمید شرقی‌؛ بهمن‌ نجاریان؛ حسین‌ شکرکن‌

دوره 4، شماره 2 ، دی 1376، ، صفحه 75-92

https://doi.org/10.22055/psy.1997.16505

چکیده
  این‌ تحقیق‌ به‌ مقایسه عملکرد تحصیلی‌ و سازگاری‌ عاطفی‌-اجتماعی‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر پایه‌ اول‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز پرداخته‌ است‌. بدین‌ منظور از بین‌ دانش‌آموزان‌ پایه‌ اول‌ شهرستان‌ اهواز با روش‌ تصادفی‌ ساده‌ 60 دانش‌آموز دختر و 60 دانش‌آموز پسر متولد مهرماه‌ 1366، (7 ساله‌) و 60 دانش‌آموز دختر و 60 دانش‌آموز ...  بیشتر