بررسی‌ تأثیر آموزش‌ گروهی‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ در سازگاری‌ فردی‌- اجتماعی‌ نوجوانان‌ بزهکار در شهرستان‌ گنبد کاووس‌

یوسفعلی‌ عطاری؛ منیجه شهنی‌ییلاق؛ عاشورمحمد کوچکی‌؛ کیومرث‌ بشلیده

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1384، ، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22055/psy.2005.16354

چکیده
     پژوهش‌ حاضر از جمله‌ پژوهشهای‌ آزمایشی‌ میدانی‌ با طرح‌ پیش‌ آزمون‌- پس‌ آزمون‌ با گروه‌ گواه‌ است‌ که‌ به‌ منظور بررسی‌ تأثیر آموزش‌ گروهی‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ در سازگاری‌ فردی‌- اجتماعی‌ نوجوانان‌ بزهکار در بند 3 ندامتگاه‌ شهرستان‌ گنبد کاووس‌ انجام‌ شده‌ است‌. 40 نفر نوجوان‌ زیر 18 سال‌ به‌ صورت‌ تصادفی‌ ...  بیشتر

اعتباریابی‌ و مقایسه‌ انتظارات‌ خودکارآمدی‌ شغلی‌ در دانشجویان‌ پسر و دختر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

غلامرضا رجبی؛ یوسفعلی‌ عطاری؛ حسین شکرکن

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، ، صفحه 71-100

https://doi.org/10.22055/psy.2004.16366

چکیده
  هدف‌ از اجرای‌ تحقیق‌ حاضر اعتباریابی‌ و مقایسه‌ انتظارات‌ خودکارآمدی‌ شغلی‌ در دانشجویان‌ پسر و دختر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز بود. برای‌ این‌ منظور به‌ تدوین‌ و اعتباریابی‌ مقیاس‌ راهنمای‌ انتظارات‌ خودکارآمدی‌ شغلی‌ برای‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ نیز پرداخته‌ شد. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ درباره‌ پایایی‌ ...  بیشتر

مقایسه‌ سرسختی‌ روانشناختی‌، هیجان‌ خواهی‌ و سنخ‌ شخصیتی‌ الف‌ غیرسمی‌ و سمی‌ در بین‌ مردان‌ و زنان‌ مبتلا به‌ سرطان‌ و افراد عادی‌ مراجعه‌کننده‌ به‌ مراکز مشاوره‌ و رواندرمانی‌ شهر اهواز

یوسفعلی‌ عطاری؛ عبدالکاظم‌ نیسی؛ ناصر یوسفی؛ جمیله نبوی حصاری

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، ، صفحه 101-120

https://doi.org/10.22055/psy.2004.16367

چکیده
  پژوهش‌ حاضر مقایسه‌ سرسختی‌ روانشناختی‌، هیجان‌خواهی‌ و سنخ‌ شخصیتی‌ الف‌ غیرسمی‌ و سمی‌ در میان‌ مردان‌ و زنان‌ مبتلا به‌ سرطان‌ و عادی‌ مراجعه‌کننده‌ به‌ مراکز مشاوره‌ و روان‌درمانی‌ در شهر اهواز می‌باشد. نمونه‌ این‌ تحقیق‌ 180 نفر بودند، که‌ شامل‌ 6 گروه‌: 30 مرد سرطانی‌، 30 زن‌ سرطانی‌، 30 نفر برادران‌ سرطانی‌، ...  بیشتر

مقایسه شباهت‌ ارزشها، و نگرشها در زوجهای‌ عادی‌ و متقاضی‌ طلاق‌ شهر اهواز

یوسفعلی‌ عطاری؛ حسین‌ شکرکن؛ مسعود رستمی‌

دوره 10، 1-2 ، دی 1382، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/psy.2003.17663

چکیده
  در این‌ پژوهش‌ شباهت‌ زوجهای‌ عادی‌ از لحاظ‌ ارزشها (نظری‌، هنری‌، مذهبی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و سیاسی‌) و نگرشهای‌ فرزندپروری‌ (وابستگی‌ شدید، بی‌اعتنایی‌ و سلطه‌گری‌)، نگرش‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ و نگرش‌ خانواده‌گرایی‌ با زوجهای‌ متقاضی‌ طلاق‌ شهر اهواز مورد مقایسه‌ قرار گرفت‌. در این‌ تحقیق‌ متغیرهای‌ شباهت‌ ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ میزان‌ بی‌ثباتی‌ هیجانی‌، رفتار جامعه‌گرا و پرخاشگری‌ با عملکرد تحصیلی‌ در بین‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ اهواز

یوسفعلی‌ عطاری؛ جمال‌ حقیقی؛ زلفعلی‌ خانه‌کشی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1381، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/psy.2002.16471

چکیده
     هدف‌ از این‌ پژوهش‌ تعیین‌ رابطه بی‌ثباتی‌ هیجانی‌، رفتار جامعه‌گرا و پرخاشگری‌ با عملکرد تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ دختر و پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ شهر اهواز است‌. در این‌ تحقیق‌، 400 دانش‌آموز (200 دختر و 200 پسر) که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ چندمرحله‌ای‌ از جامعه آماری‌ انتخاب‌ شدند، به‌ عنوان‌ نمونه تحقیق‌ ...  بیشتر

رابـطه‌ سرسختی‌ و مؤلفه‌های‌ آن‌ با سلامت‌ روانی‌ در دانشجویان‌ پسر دوره کارشناسی‌ دانشگاه‌

جمال‌ حقیقی‌؛ یوسفعلی‌ عطاری؛ سیدعلی‌ سینا رحیمی؛ لیلا سلیمانی‌نیا

دوره 6، شماره 2 ، دی 1378، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/psy.1996.16493

چکیده
     در این‌ پژوهش‌، رابطه سرسختی‌ و مؤلفه‌های‌ سه‌ گانه‌ آن‌ با سلامت‌ روانی‌ در دانشجویان‌ پسر دوره‌های‌ کارشناسی‌دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. در این‌ تحقیق‌، مؤلفه‌های‌ سرسختی‌- تعهد، کنترل‌ و مبارزه‌ جویی‌- به‌ عنوان‌ متغیرهای‌ پیش‌بین‌ یا مستقل‌ و سلامت‌ روانی‌ به‌ عنوان‌ متغیر ...  بیشتر

ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ کمال‌گرایی‌

بهمن‌ نجاریان‌؛ یوسفعلی‌ عطاری؛ یدا... زرگر

دوره 6، شماره 2 ، دی 1378، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.22055/psy.1999.16496

چکیده
     پژوهش‌ حاضر به‌ منظور ساخت‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ کمال‌ گرایی‌ با استفاده‌ از تحلیل‌ عوامل‌ و تعیین‌ پایایی‌ و اعتبار آن‌ انجام‌ شد. 395 دانشجوی‌ دختر و پسر دانشگاههای‌ شهید چمران‌ و آزاد اهواز یک‌ پرسشنامه مقدماتی‌ 95 ماده‌ای‌ مربوط‌ به‌ کمال‌ گرایی‌ را تکمیل‌ نمودند. بر اساس‌ تحلیل‌ عوامل‌ پاسخهای‌ آزمودنیها ...  بیشتر

هنجاریابی‌ آزمون‌ نقاشی‌ مقیاس‌ زنان‌ آدمک‌ گودیناف‌-هریس‌ بر روی‌ کودکان‌ 6 تا 11 ساله‌ بوشهر

غلامرضا رجبی؛ بهمن‌ نجاریان؛ یوسفعلی‌ عطاری

دوره 6، شماره 1 ، تیر 1378، ، صفحه 71-92

https://doi.org/10.22055/psy.1999.16441

چکیده
  هدف‌ از اجرای‌ این‌ پژوهش‌ هنجاریابی‌ آزمون‌ نقاشی‌ مقیاس‌ زنان‌ آدمک‌ گودیناف‌- هریس‌ به‌ عنوان‌ یک‌ آزمون‌ تحولی‌ در مدارس‌ ابتدایی‌ بوشهر بود. در این‌ پژوهش‌ 260 آزمودنی‌ دختر در شش‌ گروه‌ 6، 7، 8، 9، 10 و 11 ساله‌ به‌ صورت‌ تصادفی‌ چند مرحله‌ای‌ انتخاب‌ شدند. اجراء و نمره‌گذاری‌ این‌ آزمون‌ بر طبق‌ روش‌ نمره‌گذاری‌ ...  بیشتر