دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ تأثیر آموزش‌ گروهی‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ در سازگاری‌ فردی‌- اجتماعی‌ نوجوانان‌ بزهکار در شهرستان‌ گنبد کاووس‌

یوسفعلی‌ عطاری؛ منیجه شهنی‌ییلاق؛ عاشورمحمد کوچکی‌؛ کیومرث‌ بشلیده

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1384، ، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22055/psy.2005.16354

چکیده
     پژوهش‌ حاضر از جمله‌ پژوهشهای‌ آزمایشی‌ میدانی‌ با طرح‌ پیش‌ آزمون‌- پس‌ آزمون‌ با گروه‌ گواه‌ است‌ که‌ به‌ منظور بررسی‌ تأثیر آموزش‌ گروهی‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ در سازگاری‌ فردی‌- اجتماعی‌ نوجوانان‌ بزهکار در بند 3 ندامتگاه‌ شهرستان‌ گنبد کاووس‌ انجام‌ شده‌ است‌. 40 نفر نوجوان‌ زیر 18 سال‌ به‌ صورت‌ تصادفی‌ ...  بیشتر

اعتباریابی‌ و مقایسه‌ انتظارات‌ خودکارآمدی‌ شغلی‌ در دانشجویان‌ پسر و دختر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

غلامرضا رجبی؛ یوسفعلی‌ عطاری؛ حسین شکرکن

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، ، صفحه 71-100

https://doi.org/10.22055/psy.2004.16366

چکیده
  هدف‌ از اجرای‌ تحقیق‌ حاضر اعتباریابی‌ و مقایسه‌ انتظارات‌ خودکارآمدی‌ شغلی‌ در دانشجویان‌ پسر و دختر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز بود. برای‌ این‌ منظور به‌ تدوین‌ و اعتباریابی‌ مقیاس‌ راهنمای‌ انتظارات‌ خودکارآمدی‌ شغلی‌ برای‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ نیز پرداخته‌ شد. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ درباره‌ پایایی‌ ...  بیشتر

مقایسه‌ سرسختی‌ روانشناختی‌، هیجان‌ خواهی‌ و سنخ‌ شخصیتی‌ الف‌ غیرسمی‌ و سمی‌ در بین‌ مردان‌ و زنان‌ مبتلا به‌ سرطان‌ و افراد عادی‌ مراجعه‌کننده‌ به‌ مراکز مشاوره‌ و رواندرمانی‌ شهر اهواز

یوسفعلی‌ عطاری؛ عبدالکاظم‌ نیسی؛ ناصر یوسفی؛ جمیله نبوی حصاری

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، ، صفحه 101-120

https://doi.org/10.22055/psy.2004.16367

چکیده
  پژوهش‌ حاضر مقایسه‌ سرسختی‌ روانشناختی‌، هیجان‌خواهی‌ و سنخ‌ شخصیتی‌ الف‌ غیرسمی‌ و سمی‌ در میان‌ مردان‌ و زنان‌ مبتلا به‌ سرطان‌ و عادی‌ مراجعه‌کننده‌ به‌ مراکز مشاوره‌ و روان‌درمانی‌ در شهر اهواز می‌باشد. نمونه‌ این‌ تحقیق‌ 180 نفر بودند، که‌ شامل‌ 6 گروه‌: 30 مرد سرطانی‌، 30 زن‌ سرطانی‌، 30 نفر برادران‌ سرطانی‌، ...  بیشتر

مقایسه شباهت‌ ارزشها، و نگرشها در زوجهای‌ عادی‌ و متقاضی‌ طلاق‌ شهر اهواز

یوسفعلی‌ عطاری؛ حسین‌ شکرکن؛ مسعود رستمی‌

دوره 10، 1-2 ، دی 1382، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/psy.2003.17663

چکیده
  در این‌ پژوهش‌ شباهت‌ زوجهای‌ عادی‌ از لحاظ‌ ارزشها (نظری‌، هنری‌، مذهبی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و سیاسی‌) و نگرشهای‌ فرزندپروری‌ (وابستگی‌ شدید، بی‌اعتنایی‌ و سلطه‌گری‌)، نگرش‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ و نگرش‌ خانواده‌گرایی‌ با زوجهای‌ متقاضی‌ طلاق‌ شهر اهواز مورد مقایسه‌ قرار گرفت‌. در این‌ تحقیق‌ متغیرهای‌ شباهت‌ ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ میزان‌ بی‌ثباتی‌ هیجانی‌، رفتار جامعه‌گرا و پرخاشگری‌ با عملکرد تحصیلی‌ در بین‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ اهواز

یوسفعلی‌ عطاری؛ جمال‌ حقیقی؛ زلفعلی‌ خانه‌کشی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1381، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/psy.2002.16471

چکیده
     هدف‌ از این‌ پژوهش‌ تعیین‌ رابطه بی‌ثباتی‌ هیجانی‌، رفتار جامعه‌گرا و پرخاشگری‌ با عملکرد تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ دختر و پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ شهر اهواز است‌. در این‌ تحقیق‌، 400 دانش‌آموز (200 دختر و 200 پسر) که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ چندمرحله‌ای‌ از جامعه آماری‌ انتخاب‌ شدند، به‌ عنوان‌ نمونه تحقیق‌ ...  بیشتر

رابـطه‌ سرسختی‌ و مؤلفه‌های‌ آن‌ با سلامت‌ روانی‌ در دانشجویان‌ پسر دوره کارشناسی‌ دانشگاه‌

جمال‌ حقیقی‌؛ یوسفعلی‌ عطاری؛ سیدعلی‌ سینا رحیمی؛ لیلا سلیمانی‌نیا

دوره 6، شماره 2 ، دی 1378، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/psy.1996.16493

چکیده
     در این‌ پژوهش‌، رابطه سرسختی‌ و مؤلفه‌های‌ سه‌ گانه‌ آن‌ با سلامت‌ روانی‌ در دانشجویان‌ پسر دوره‌های‌ کارشناسی‌دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. در این‌ تحقیق‌، مؤلفه‌های‌ سرسختی‌- تعهد، کنترل‌ و مبارزه‌ جویی‌- به‌ عنوان‌ متغیرهای‌ پیش‌بین‌ یا مستقل‌ و سلامت‌ روانی‌ به‌ عنوان‌ متغیر ...  بیشتر

ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ کمال‌گرایی‌

بهمن‌ نجاریان‌؛ یوسفعلی‌ عطاری؛ یدا... زرگر

دوره 6، شماره 2 ، دی 1378، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.22055/psy.1999.16496

چکیده
     پژوهش‌ حاضر به‌ منظور ساخت‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ کمال‌ گرایی‌ با استفاده‌ از تحلیل‌ عوامل‌ و تعیین‌ پایایی‌ و اعتبار آن‌ انجام‌ شد. 395 دانشجوی‌ دختر و پسر دانشگاههای‌ شهید چمران‌ و آزاد اهواز یک‌ پرسشنامه مقدماتی‌ 95 ماده‌ای‌ مربوط‌ به‌ کمال‌ گرایی‌ را تکمیل‌ نمودند. بر اساس‌ تحلیل‌ عوامل‌ پاسخهای‌ آزمودنیها ...  بیشتر

هنجاریابی‌ آزمون‌ نقاشی‌ مقیاس‌ زنان‌ آدمک‌ گودیناف‌-هریس‌ بر روی‌ کودکان‌ 6 تا 11 ساله‌ بوشهر

غلامرضا رجبی؛ بهمن‌ نجاریان؛ یوسفعلی‌ عطاری

دوره 6، شماره 1 ، تیر 1378، ، صفحه 71-92

https://doi.org/10.22055/psy.1999.16441

چکیده
  هدف‌ از اجرای‌ این‌ پژوهش‌ هنجاریابی‌ آزمون‌ نقاشی‌ مقیاس‌ زنان‌ آدمک‌ گودیناف‌- هریس‌ به‌ عنوان‌ یک‌ آزمون‌ تحولی‌ در مدارس‌ ابتدایی‌ بوشهر بود. در این‌ پژوهش‌ 260 آزمودنی‌ دختر در شش‌ گروه‌ 6، 7، 8، 9، 10 و 11 ساله‌ به‌ صورت‌ تصادفی‌ چند مرحله‌ای‌ انتخاب‌ شدند. اجراء و نمره‌گذاری‌ این‌ آزمون‌ بر طبق‌ روش‌ نمره‌گذاری‌ ...  بیشتر