مقایسه‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانشجویان‌ دبیری‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ در آزمونهای‌ چند-گزینه‌ای‌ و صحیح‌ - غلط‌ در درس‌ سنجش‌ و اندازه‌گیری‌ با کنترل‌ غیبتهای‌ آنها

حسین سپاسی

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1377، ، صفحه 31-56

https://doi.org/10.22055/psy.1998.16428

چکیده
  امروزه‌ آموزگاران‌، دبیران‌، و اساتید دانشگاه‌ از یک‌ روش‌ واحد برای‌ اندازه‌گیری‌ آموخته‌های‌ فراگیران‌ خود استفاده‌ نمی‌کنند. برخی‌ سؤالات‌ آزمون‌ انشایی‌ را بر سؤالات‌ آزمونهای‌ عینی‌ بویژه‌ سؤالات‌ چهارگزینه‌ای‌ و یا صحیح‌ - غلط‌ ترجیح‌ می‌دهند. با این‌ که‌ سؤالات‌ چهارگزینه‌ای‌ از شهرت‌ بسیاری‌ برخوردارند، ...  بیشتر

نظریه‌ سؤال‌ - پاسخ‌ در آزمونهای‌ روانی‌ - تربیتی‌

حسین سپاسی

دوره 3، شماره 2 ، دی 1375، ، صفحه 38-60

https://doi.org/10.22055/psy.1996.16382

چکیده
     دراین‌مقاله‌ سعی‌ شده‌ است‌ تا نظریه‌ جدید آزمون‌ سازی‌ موسوم‌ به‌ نظریه‌ سؤال‌ - پاسخ‌  (Item Response Theory) مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گیرد. این‌ نظریه‌ عمدتا" به‌ دلیل‌ اشکالاتی‌ به‌ وجود آمده‌ است‌ که‌ روانسنجان‌ جدید به‌ نظریه‌ کلاسیک‌ آزمون‌، مطرح‌ کرده‌اند. این‌ نظریه‌ نمره‌ کل‌ آزمون‌ را برای‌ تفسیر عملکرد ...  بیشتر

نظریه کلاسیک آزمون و محدودیت های آن

حسین سپاسی

دوره 2، شماره 2 ، دی 1374، ، صفحه 132-146

https://doi.org/10.22055/psy.1995.16532

چکیده
  نظریه کلاسیک آزمون سال هاست که به عنوان یک نظریه منسجم مورد استفاده متخصصان آزمون سازی قرار گرفته است. اگرچه هنوز بسیاری از آزمون‌های تربیتی و روانی بر اساس مفروضه های این نظریه ساخته می‌شوند، ولی در سال‌های اخیر روانسنجان به این نتیجه رسیده اند که نظریه کلاسیک که آزمون دیگر قادر به حل مسائل و مشکلاتی که بر سر راه ساختن این آزمون‌ها ...  بیشتر