دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ رابطه دو زبانگی‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پایه‌ اول‌ ابتدایی‌ مدارس‌ ناحیه‌ یک‌ اهواز با کنترل‌ برخی‌ متغیرهای‌ شخصی‌، خانوادگی‌ و آموزشگاهی‌

حسین الهام پور

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1377، ، صفحه 57-70

https://doi.org/10.22055/psy.1998.16429

چکیده
  در این‌ تحقیق‌ برای‌ بررسی‌ رابطه‌ دو زبانگی‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ اقدام‌ به‌ کنترل‌ برخی‌ متغیرهای‌ مربوط‌ به‌ دانش‌آموز، خانواده‌، مدرسه‌ و معلم‌ شده‌ است‌. دراین‌ بررسی‌ 200 دانش‌آموز پایه‌ اول‌ (نیمی‌ فارسی‌ زبان‌ و نیمی‌ عرب‌ زبان‌ ) از ناحیه‌ یک‌ اهواز به‌طور تصادفی‌ چند مرحله‌ای‌ انتخاب‌ شدند. ...  بیشتر