بررسی‌ رابطه دو زبانگی‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پایه‌ اول‌ ابتدایی‌ مدارس‌ ناحیه‌ یک‌ اهواز با کنترل‌ برخی‌ متغیرهای‌ شخصی‌، خانوادگی‌ و آموزشگاهی‌

حسین الهام پور

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1377، ، صفحه 57-70

https://doi.org/10.22055/psy.1998.16429

چکیده
  در این‌ تحقیق‌ برای‌ بررسی‌ رابطه‌ دو زبانگی‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ اقدام‌ به‌ کنترل‌ برخی‌ متغیرهای‌ مربوط‌ به‌ دانش‌آموز، خانواده‌، مدرسه‌ و معلم‌ شده‌ است‌. دراین‌ بررسی‌ 200 دانش‌آموز پایه‌ اول‌ (نیمی‌ فارسی‌ زبان‌ و نیمی‌ عرب‌ زبان‌ ) از ناحیه‌ یک‌ اهواز به‌طور تصادفی‌ چند مرحله‌ای‌ انتخاب‌ شدند. ...  بیشتر