شیوه‌ استفاده‌ از کتابخانه‌ و نوشتن‌ مقالات‌ تحقیقی‌

مرتضی‌ کوکبی

دوره 6، شماره 1 ، تیر 1378، ، صفحه 129-132

https://doi.org/10.22055/psy.1999.16444

چکیده
  یکی‌ از دروسی‌ که‌ در برخی‌ از دوره‌های‌ کارشناسی‌ تدریس‌ می‌شود درسی‌ است‌ به‌ نام‌ "روش‌ استفاده‌ از کتابخانه‌ و نوشتن‌ مقاله‌ تحقیقی‌" یا نامهایی‌ مشابه‌ آن‌ در این‌ درس‌، منابع‌ کتابخانه‌ و چگونگی‌ استفاده‌ از آنها در نوشتن‌ مقاله‌ تحقیقی‌ و رساله‌ها آموخته‌ می‌شود. کتاب‌ "شیوه‌ استفاده‌ از کتابخانه‌ و نوشتن‌ ...  بیشتر