استانداردهای کمی برای کتابخانه های عمومی با نگاهی به کتاب خانه های عمومی خوزستان

محمد حسین دیانی؛ کبری سقاء پیرمرد

دوره 2، شماره 2 ، دی 1374، ، صفحه 51-77

https://doi.org/10.22055/psy.1995.16528

چکیده
  ابتدا موجه بودن درجه بندی کتابخانه‌های عمومی کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس ۹ معیار: ساعات کار، مساحت کل بنا، مساحت زیربنا، تعداد کتب، تعداد افزایش سالانه کتب، تعداد اعضا، تعداد کارکنان، تعداد قفسه ها و تعداد صندلی ها مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه کتابخانه های عمومی خوزستان بر اساس همین درجه بندی مشخص شده است. وجود ...  بیشتر