کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 5
2. اثر‌بخشی مداخله شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی پسران 15-10 سال دارای علائم آسم شهر اهواز

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 67-88

10.22055/psy.2015.11182

پریسا گنجه؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی؛ یدالله زرگر


3. اثربخشی رواندرمانی اسلامی بر کیفیت زندگی و اضطراب افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

شیدا جبل عاملی؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ محمدباقر کجباف؛ حسین مولوی


4. اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر ادراک بیماری، کیفیت زندگی، سلامت عمومی و علائم بالینی پسوریازیس

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 193-216

کیهان فتحی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یدالله زرگر؛ ایران داودی؛ نریمان شهبا


5. بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دختر

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 181-198

سودابه بساک نژاد؛ اعظم آقاجانی افجدی؛ یدالله زرگر