دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوارفکری، انعطاف‌پذیری شناختی، تاب‌آوری و استرس ادراک شده در زنان مبتلا به اختلال افسردگی

مونا ایسوند؛ حسین بقولی؛ حجت اله جاویدی؛ مجید برزگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43311.2990

چکیده
  افسردگی، یکی از اختلالات شایع ناتوان ساز و عود کننده روانی است، که تغییرات آشکاری را در انواع عملکردهای زیستی، شناختی، عصبی و عاطفی افراد مبتلا برجای می‌گذارد. هدف پژوهش مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری، انعطاف پذیری شناختی، تاب آوری و استرس ادراک شده در زنان مبتلا به اختلال افسردگی ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
رابطه عوامل روان‌شناختی با زورگویی سایبری در دانش‌آموزان: نقش واسطه‌ای استفاده مشکل‌آفرین از اینترنت

سارا ابراهیمی؛ زینب لکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40330.2816

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای استفاده مشکل‌آفرین از اینترنت در رابطه بین ارتکاب زورگویی سایبری و عوامل روان‌شناختی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی1401-1400بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 325 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه پژوهش ...  بیشتر

روان‌شناسی خانواده‌
پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس استرس والدگری مادر با نقش واسطه‌ای افسردگی و تعارض زناشویی و تعدیل‌کنندگی تمایل به همدلی پدر.

سارا ابراهیمی؛ سیده الهام موسویان خطیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.43570.3015

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای افسردگی و تعارض زناشویی در رابطه رضایت زناشویی با استرس والدگری مادر و تعدیل‌کنندگی تمایل به همدلی پدر در این رابطه انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی زوجین شاغل و دارای فرزند شهر تهران در سال 1401 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 212 زوج به ...  بیشتر

روان‌درمان‌گری
اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر روابط موضوعی، خشم و احساس گناه در زنان با اختلال افسردگی اساسی

ابوالفضل سرلکی؛ مونا فرخ زاد؛ فاطمه خان زاده؛ مهسا یونسی سینکی؛ سیده زهرا رضوی مهدییان؛ مجتبی طیارپروین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.44694.3112

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر روابط موضوعی، خشم و احساس گناه در زنان با اختلال افسردگی اساسی بود.پژوهش حاضر از نظر هدف در گروه پژوهش های کاربردی و از لحاظ روش شناسی، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون–پس آزمون–پیگیری 3 ماهه و همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان با اختلال افسردگی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر علائم افسردگی در مادران مراقب کودکان مبتلا به کم‌توانی عقلانی در دوره شیوع کووید-19

سعید آریاپوران؛ الهام راستگو؛ مهدی عبداله زاده رافی

دوره 31، شماره 1 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40009.2788

چکیده
  هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر علائم افسردگی در مادران مراقب کودکان مبتلا به کم‌توانی عقلانی در دوره شیوع کووید-19 بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را کل مادران مراقب کودکان کم‌توان عقلانی شدید و عمیق شهرستان رزن در سال 1399 تشکیل دادند. در این پژوهش 22 نفر از ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر میزان افسردگی و دردهای مزمن در زنان مورد همسرآزاری

سید مجتبی عقیلی؛ نرگس خاتون اربابی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 355-374

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39028.2754

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر میزان افسردگی و دردهای مزمن در زنان مورد همسرآزاری شهرستان گرگان بود. این پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. حجم نمونه شامل 30 نفر بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند، انتخاب شدند و از این تعداد، 10 نفر به گروه ...  بیشتر

رابطه بدرفتاری‌های دوران کودکی و سلامت روان با میانجی اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دختر

لیلا شاملی؛ زهرا بهرام آرا؛ مهرناز محمدی؛ حبیب هادیان فرد

دوره 29، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39038.2756

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطه‌ بدرفتاری‌های دوران کودکی و سلامت روان به واسطه نقش میانجی اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دختر انجام شد. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه‌ی آماری شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از بین آنها 366 دانشجو با روش ...  بیشتر

اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) در کاهش رفتارهای تکانشی،ناگوئی خلقی و ناامیدی در بیماران افسرده مراکز مشاوره شهر اهواز

غلامرضا صدیق راد؛ پرویز عسکری؛ علیرضا حیدریی؛ ناصر سراج خرمی

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 201-218

https://doi.org/10.22055/psy.2021.36514.2664

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش رفتارهای تکانشی، ناگوئی خلقی و ناامیدی در بیماران افسرده می باشد.مواد و روش: طرح پژوهش حاضرمطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری کلیه بیماران افسرده مراکز مشاوره شهر اهواز بودند که تعداد 30 نفر بیمار با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خستگی، اضطراب و افسردگی کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن

سارا طاهری؛ ایلناز سجادیان

دوره 25، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22055/psy.2018.23704.1910

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خستگی، اضطراب و افسردگی کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان) به مرحله اجرا در آمد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) در سال 1394 شامل می‌شد. بدین منظور 200 ...  بیشتر

نقش میانجی اعتبارزدایی هیجانی در رابطه‌ی بین سوءاستفاده جنسی-هیجانی و نشانه‌های افسردگی در دانشجویان دختر

مهدی رضایی؛ عزت اله قدم پور؛ رضا کاظمی

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 75-92

https://doi.org/10.22055/psy.2018.23678.1908

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی‌ اعتبارزدایی هیجانی بین سوءاستفاده جنسی-هیجانی و نشانه‌های افسردگی در میان دانشجویان دختر دانشگاه‌های پیام‌نور تهرانصورت گرفت. نمونه‌ی این پژوهش 439 دانشجوی زن (92 نفر دارای افسردگی اساسی فعلی، 347 نفر دارای سابقه افسردگی اساسی در 12 ماه گذشته) از 6 واحد دانشگاهی پیام نور استان تهران بودند که به روش ...  بیشتر

اثر‌بخشی درمان گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برافسردگی و اضطراب مادران کودکان اختلال طیف اتیسم

شهناز ادیبی سده؛ محمد علی سپهوندی؛ سیمین غلامرضایی

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 129-146

https://doi.org/10.22055/psy.2018.21515.1825

چکیده
  چکیدهنﻫﺪف ﻛﻠﻲ در پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن­آگاهی بر افسردگی و اضطراب مادران کودکان اختلال طیف اتیسم بود. طرح پژوهش به صورت نیمه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون­ـ پس­آزمون و پیگیری با گروه گواه بود، جامعه مورد مطالعه به روش نمونه­گیری در دسترس و از مادران مراجعه­کننده به خیریه اتیسم حضرت زینب اصفهان ...  بیشتر

تأثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی ایگو بر افسردگی اساسی زنان سرپرست خانوار

مهران فرهادی؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ علی اصغر چگینی

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، ، صفحه 63-78

https://doi.org/10.22055/psy.2017.16245.1429

چکیده
  زنان سرپرست خانوار به دلیل دشواری‌ها فراوان و تعدد نقش، یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه به شمار می‌آیند و در معرض ابتلا به اختلالات روانی مانند افسردگی قرار دارند. بنابراین نیازمند پشتیبانی‌های بیشتر، ازجمله درمان‌های روان‌شناختی و برنامه‌های توانمندسازی هستند. هیپنوتراپی بر پایه نیرومندسازی ایگو می‌تواند راهبرد کارآمدی ...  بیشتر

اثر درمان های شناختی –رفتاری فردی و گروهی بر کاهش میزان افسردگی و افزایش میزان بازده قلبی در بیماری کرونر قلب

چنگیز رحیمی

دوره 23، شماره 1 ، تیر 1395، ، صفحه 1-22

چکیده
  افسردگی یک اختلال رایج در بیماران عروق کرونر قلب است که سلامت روانی و میزان بازده قلبی آنان را کاهش می دهد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری فردی و گروهی بر کاهش میزان افسردگی و افزایش بازده قلبی بیماران عروق کرونر قلب و مقایسه اثر دو روش روان درمانی بود. آزمودنی ها بیماران کرونر قلبی بین سنین ۳۰ تا ۶۰ سال و مبتلا ...  بیشتر

مقایسه‌ی اثربخشی شناخت درمانی گروهی به شیوه TADS با دارو درمانی در درمان افسردگی نوجوانان 17-14 ساله شهر اصفهان

آسیه جمشید بیک؛ مهرداد کلانتری؛ فرشته شکیبایی

دوره 21، شماره 1 ، تیر 1393، ، صفحه 175-186

چکیده
  هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی به شیوه TADSو مقایسه آن با دارو درمانی در درمان افسردگی نوجوانان دختر 17-14 ساله شهر اصفهان بود. بر این اساس در قالب یک مطالعه تجربی همراه با گروه کنترل و با ارزیابی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تعداد 27 نوجوان دختر دارای تشخیص افسردگی انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در سه ...  بیشتر

اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ رضا محمدزادگان؛ معصومه موحدی؛ سجاد وکیلی

دوره 20، شماره 2 ، دی 1392، ، صفحه 1-18

چکیده
  در پژوهش‌های روان درمانی ذهن آگاهی به عنوان یک حالت ارتقاء‌ دهنده تفکر خودآگاهی برای بهبود بهزیستی در نظر گرفته می‌شود. در‌ این پژوهش، اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شیوه گروهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی مورد بررسی قرار گرفت.روش ‌این پژوهش آزمایشی، طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. ...  بیشتر

اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری و فراشناختی بر علایم افسردگی، اضطراب و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

مهدی زمستانی؛ ایران داودی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یداله زرگر

دوره 20، شماره 1 ، تیر 1392، ، صفحه 183-212

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان گروهی کوتاه مدت فعال‌سازی رفتاری و فراشناختی بر علایم افسردگی، اضطراب و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان (شامل خودسرزنشی، پذیرش، نشخوار فکری، بازارزیابی مثبت و فاجعه سازی) در دانشجویان بود. در یک طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون توأم با گروه کنترل، تعداد 41 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ...  بیشتر

تأثیر شرکت در عزاداری‌های محرم بر وضعیت خُلقی (درجه‌ی افسردگی) دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

سید علی مرعشی

دوره 20، شماره 1 ، تیر 1392، ، صفحه 213-226

چکیده
  این پژوهش به بررسی تأثیر شرکت در مراسم سوگواری مذهبی دهه اول ماه محرم بر سطح افسردگی شرکت کنندگان پرداخته است. جامعه‌ی آماری شامل دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود که در سال تحصیلی92-91  مشغول به تحصیل بودند. از میان این دانشجویان 27 نفر از افرادی که شرکت آنها در مراسم محرز بود به صورت نمونه اتفاقی در دسترس انتخاب و سپس قبل از آغاز ...  بیشتر

رابطه سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجیگری خوشبینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان

اکرم نظری چگنی؛ ناصر بهروزی؛ سید اسماعیل شیخ شبانی هاشمی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 81-100

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجیگری خوشبینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. نمونه این پژوهش 300 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای اتنخاب شدند. به منظور جمع آوری داده از، پرسشنامه‌های سبک‌های ...  بیشتر

آگاهی از مفهوم مرگ و افسردگی در کودکان

علیرضا آقایوسفی؛ مجتبی دلیر

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 101-118

چکیده
  واقعیت مرگ و مردن از موضوع‌های بسیار پیچیده و عاطفی دوران کودکی است. به طوری که اکتساب و تحول مفهوم رشد یافته‌ی مرگ، موضوع مورد علاقه‌ای برای چندین دهه بوده است. هدف عمده‌ی پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان میزان آگاهی از مفهوم مرگ و افسردگی در کودکان هفت تا نه سال بود. بدین منظور نمونه‌ای در دسترس از 103 دانش­آموز دختر و پسر از مقاطع ...  بیشتر

تأثیر درمان‌شناختی رفتاری فردی و گروهی بر افسردگی نوجوانان

کوروش محمدی؛ محمود نجفی؛ غلامرضا دهشیری؛ علی نیکبخت

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 177-198

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی درمان‌شناختی رفتاری فردی و گروهی بر افسردگی نوجوانان انجام شد. روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. بدین منظور 26 نوجوان مبتلا به افسردگی به‌ طور تصادفی انتخاب و در سه گروه درمان‌شناختی رفتاری فردی، درمان‌شناختی رفتاری گروهی و کنترل جایگزین شدند. برای سنجش ...  بیشتر

ارتباط مستقیم و غیرمستقیم خودکارآمدی تحصیلی با افسردگی نوجوانان

کارینه طهماسیان؛ آسیه اناری

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 227-244

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مستقیم خودکارآمدی تحصیلی و ارتباط غیرمستقیم آن (از طریق طرد همسالان و موفقیت تحصیلی) با افسردگی نوجوانان انجام شده است. آزمونی‌های پژوهش شامل 946 نفر (471 دختر و 475 پسر) از دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران می‌باشند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری عبارتند از: پرسشنامه ...  بیشتر

تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن

راضیه شهنی؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ محسن ناصری؛ مریم دلاوری

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
  مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی-رفتاری کنترل درد بر کاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن انجام شده است. بدین خاطر، پس از انتخاب 12 آزمودنی مبتلا به درد مزمن، آزمودنی‌ها به طور تصادفی در دو گروه درمان شناختی-رفتاری درد و گروه کنترل (6 نفر در هر گروه) قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش در یک دوره درمان 8 جلسه‌ای ...  بیشتر