دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تأثیر آموزش مبتنی بر روانشناسی مثبت‌نگر (مدل پرما) بر جهت‌گیری آینده، چشم انداز زمان و خودکارآمدی در دانش‌آموزان دختر

سیده راضیه ذاکریان زاده؛ قادر زاده باقری؛ علیرضا ماردپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44034.3058

چکیده
  از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام‌های آموزشی، ارتقای بهزیستی و عملکرد مطلوب فراگیران است. از آنجا که عوامل فردی و اجتماعی متفاوتی در بهزیستی، سلامت روان و عملکرد مطلوب تأثیرگذار است، مداخلۀ مؤثر برای بهبود و ارتقای آنها ضروری به نظر می‌رسد. هدفِ نویسندگان در این پژوهش، بررسی اثر آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت (مدل پرما) بر جهت‌گیری آینده، ...  بیشتر

روان‌شناسی بالینی
بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر تعادل عاطفی، احساس انسجام روانی و خودکارآمدی در بیماران فیبرومالژیا

آسیه مظلوم قاضیانی؛ مریم قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43773.3033

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر تعادل عاطفی، احساس انسجام روانی و خودکارآمدی در بیماران فیبرومالژیا انجام گرفت. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل بیماران فیبرومالژیا مراجعه کننده به مرکز علوم پزشکی شهر اصفهان در سال 1400 بودند که از این بین 24 بیمار براساس ملاک‌‌های ...  بیشتر

روان‌شناسی رشد
تجربه زیسته نوجوانان کمال گرا و تدوین بسته آموزشی رفتار درمانی دیالکتیک و اثر بخشی آن بر خودکارآمدی نوجوانان

علیرضا رنجکش؛ کاظم برزگر بفرویی؛ علی نظری؛ محمد حسین فلاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/psy.2024.46087.3218

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه تجربه زیسته نوجوانان کمالگرا و تدوین بسته آموزشی رفتار درمانی دیالکتیک مبتنی بر تجارب زیسته نوجوانان از کمالگرایی و اثر بخشی آن بر خودکارآمدی نوجوانان کمالگرا انجام شده است. در بخش اول پژوهش از روش ترکیبی کیفی-کمی استفاده شده است. در مرحله اول پژوهش از روش کیفی- پدیدارشناسی استفاده شد. ابزار مورد استفاده در ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای خودکارآمدی عمومی و تحمل پریشانی در رابطه بین امید به زندگی و اضطراب کرونا در بزرگسالان

ندا سیفی پور امشی؛ عباس ابوالقاسمی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 183-204

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40075.2796

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و تحمل پریشانی در رابطه‌ بین امید به زندگی و اضطراب کرونا در بزرگسالان بود. این مطالعه توصیفی-مقطعی، از نوع همبستگی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه‌ آماری را بزرگسالان 20 تا 45 سال تشکیل می‌دادند که پرسشنامه‌ها را به‌صورت الکترونیکی در فضای مجازی پاسخ دادند. از بین این افراد، 291 ...  بیشتر

اثر‌بخشی مداخله شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی پسران 15-10 سال دارای علائم آسم شهر اهواز

پریسا گنجه؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی؛ یدالله زرگر

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 67-88

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11182

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر‌بخشی مداخله شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی و خود کارآمدی پسران 15-10 سال دارای علائم آسم، مراجعه‌کننده به کلینیک‌های آسم و آلرژی شهر اهواز بود. برای انتخاب آزمودنی‌ها از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده گردید و بر اساس تکمیل پرسشنامه بین‌المللی شیوع‌شناسی آسم و آلرژی (ایساک)، وجود علائم آسم در آن‌ها تأیید ...  بیشتر

اثربخشی درس پژوهی بر خودکارآمدی تصوری معلمان

عباس حبیب زاده

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 145-168

چکیده
  این پژوهش به منظور مطالعه اثربخشی روش درس پژوهی بر خودکارآمدی تصوری معلمان انجام گرفته است. درس پژوهی روشی نوین و برخاسته از آموزش و پرورش ژاپن است که شامل طراحی، تدریس، مشاهده، ارزشیابی و بازنگری مشارکتی گروهی از معلمان در کلاس درس می‌شود. خودکارآمدی تصوری یکی از مؤلفه‌های مهم نظریه بندوراست. این تحقیق به شیوه پیش آزمون– پس آزمون ...  بیشتر

اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر حل مسأله و خودکارآمدی دانش‌آموزان در درس ریاضی

شهرام مامی؛ نصرت ناصری؛ فاطمه ویسی

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 169-178

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر حل مسأله و خودکارآمدی دانش‌آموزان در درس ریاضی بود. روش پژوهش آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه دوم شهر ایلام بود. که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 30 نفر از این جامعه به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای هدف‌گزینی در دانش‌آموزان پسر دبیرستان-های شهر اهواز

عسکر آتش افروز

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 225-254

https://doi.org/10.22055/psy.2014.11869

چکیده
  طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای هدف‌گزینی در دانش‌آموزان پسر دبیرستان-های شهر اهواز چکیدههدف از پژوهش حاضر طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای هدف‌گزینی در دانش‌آموزان سال سوم رشته ریاضی-فیزیک دبیرستان های شهر اهواز می‌باشد. جامعه آماری، شامل کل دانش‌آموزان سال سوم رشته ریاضی فیزیک دبیرستان های ...  بیشتر

نقش خودکارآمدی، جهت‌گیری‌های انگیزشی و راهبردهای یادگیری زبان در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی دانش‌آموزان

سهیلا زمینی؛ لیلی برزگری؛ تورج هاشمی؛ رقیه کیانی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 207-222

چکیده
  با توجه به اهمیت یادگیری درس زبان انگلیسی، هدف از این مطالعه بررسی نقش خودکارآمدی، جهت‌گیری‌های انگیزشی و راهبردهای یادگیری زبان در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی دانش‌آموزان مقطع سوم راهنمایی شهر تبریز است. بدین منظور 164 آزمودنی، شامل 83 دانش‌آموز دختر و 81 دانش‌آموز پسر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. آزمودنی‌ها ...  بیشتر

بررسی نقش برخی از متغیرهای شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های موفقیت و شکست مدیران در کارآفرینی

عباس ابوالقاسمی؛ مسلم عباسی؛ محمد نریمانی؛ حسین قمری

دوره 16، شماره 2 ، دی 1388، ، صفحه 129-152

چکیده
  هـدف پژوهش حاضر بررسی نقش منبع کنترل درونی، تحمل ابهام، عزت نفس، خودکارآمدی، خودشکوفایی، خطرپذیری و نوآوری به عنوان پیش‌بین‌های موفقیت و شکست مدیران واحدهای تولیدی در کارآفرینی بود. نمونه‌ی این پژوهش شامل190 مدیر (105 مدیر موفق و 85 مدیر ناموفق از نظر کارآفرینی) بود، که به صورت تصادفی از واحدهای تولیدی استان‌های مرکزی و اردبیل انتخاب ...  بیشتر