دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
روان‌شناسی بالینی
سبک ادراک نزدیکی خطر به عنوان عامل آسیب پذیری اختصاصی نشانه‌های اختلال‌های اضطرابی: بررسی مدل آسیب‌پذیری سه‌گانه

مهین اعتمادنیا؛ پارسا جوانمرد؛ مجید محمود علیلو؛ عباس بخشی پور رودسری؛ منصور بیرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39731.2776

چکیده
  مطالعه حاضر، به بررسی مدل سه‌گانه آسیب‌پذیری در تبیین نشانه‌های افسردگی، اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی با هدف ارزیابی هر سطح مدل آسیب‌پذیری با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری روان‌شناختی اختصاصی سبک ادراک نزدیکی خطر برای اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی پرداخت. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان ...  بیشتر

بررسی ارتباط میان ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر اهواز

کریم سواری؛ کیومرث بشلیده

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، ، صفحه 89-102

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، تعیین رابطه ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان بوده است. به همین منطور از بین دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی سوم دبیرستان‌های شهر اهواز 200 نفر (100 پسر و 100 دختر) به شیوه خوشه‌یی چند مرحله‌یی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی کوتاه 60 سؤالی مک‌کری و کاستا(1985) و پرسشنامه فرسودگی ...  بیشتر

بررسی رابطه بین مدل پنج عاملی شخصیت و خشنودی شغلی در کارکنان کارخانه تراکتور سازی تبریز

حسین قراباغی؛ میرتقی گروسی فرشی

دوره 16، شماره 2 ، دی 1388، ، صفحه 113-128

چکیده
  خشنودی شغلی به عنوان واکنش‌های شناختی، درونی و ارزیابی کننده‌ی افراد نسبت به شغل‌شان، تحت تأثیر عامل‌های مختلفی از قبیل میزان درآمد، شرایط فیزیکی محیط کار، نوع روابط حاکم بر محیط کار و ... می‌باشد. با این حال عامل بسیار مهمی که تحقیقات اندکی در کشور ما در مورد آن انجام گرفته، نقش عامل‌های شخصیتی در خشنودی شغلی است. لذا تحقیق حاضر ...  بیشتر