دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مطالعه کیفی مشکلات جنسی نوجوانان ساکن در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی

شادی جزینی؛ فهیمه نامدارپور؛ عباس امان الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44239.3074

چکیده
  نوجوانان به‌عنوان یکی از گروه‌های سنی آسیب‌پذیر در معرض انواع مشکلات جنسی قرار دارند. هدف پژوهش حاضر مطالعه کیفی مشکلات جنسی نوجوانان ساکن در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی بود که با روش کیفی از نوع پدیدارشناسی انجام شد. در پژوهش حاضر 15 نوجوان با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات از نوجوانان با استفاده از مصاحبه نیمه‌ ساختاریافته ...  بیشتر

روان‌شناسی رشد
تجربه زیسته نوجوانان کمال گرا و تدوین بسته آموزشی رفتار درمانی دیالکتیک و اثر بخشی آن بر خودکارآمدی نوجوانان

علیرضا رنجکش؛ کاظم برزگر بفرویی؛ علی نظری؛ محمد حسین فلاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/psy.2024.46087.3218

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه تجربه زیسته نوجوانان کمالگرا و تدوین بسته آموزشی رفتار درمانی دیالکتیک مبتنی بر تجارب زیسته نوجوانان از کمالگرایی و اثر بخشی آن بر خودکارآمدی نوجوانان کمالگرا انجام شده است. در بخش اول پژوهش از روش ترکیبی کیفی-کمی استفاده شده است. در مرحله اول پژوهش از روش کیفی- پدیدارشناسی استفاده شد. ابزار مورد استفاده در ...  بیشتر

پیش‌بینی اختلال اضطراب فراگیر بر اساس سبک‌های دلبستگی با واسطه‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه در نوجوانان

زهرا ابراهیمی؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ سید موسی طباطبایی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 121-138

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38248.2731

چکیده
  اختلال اضطراب فراگیر جزء شایع‌ترین اختلالات روان‌شناختی در ﻣﻴﺎن ﻛﻮدﻛﺎن و نوجوانان محسوب می‌شود که عمدتاً با اضطراب نسبت به عملکرد و رویدادهای روزانه مشخص می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‌بینی اختلال اضطراب فراگیر براساس سبک‌های دلبستگی با واسطه‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان ...  بیشتر

پیش بینی هویت اخلاقی نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده

فاطمه شریفی؛ شعله امیری؛ وحید قاسمی

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 45-58

https://doi.org/10.22055/psy.2018.13305.1168

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه مؤلفه‌­های عملکرد خانواده (مؤلفه‌­های همبستگی، بیانگری، تفاهم، گرایش­های فکری و فرهنگی، گرایش­های تفریحی و فعال، تقید مذهبی، سازماندهی، جامعه­پذیری، منبع کنترل درونی، آرمان خانواد، انعطاف­پذیری، سبک خانواده آزادمنش، سبک خانواده مقتدرانه، سبک خانواده مستبد، استقلال و تفرد) با هویت اخلاقی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تنظیم هیجانی در نوجوانان بزهکار

عیسی جعفری؛ فریبا غضنفریان؛ مهناز علی اکبری؛ حمید کمرزرین

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، ، صفحه 97-110

https://doi.org/10.22055/psy.2017.18882.1622

چکیده
  تنظیم هیجان عامل مهمی در تعیین سلامتی و داشتن عملکرد موفق در تعاملات اجتماعی است و نقص در آن با بزهکاری و رفتار پرخاشگرانه رابطه دارد، بنابراین بررسی نقش عوامل موثر در مدیریت هیجانات دارای اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تنظیم هیجانی در نوجوانان بزهکار بود. روش این پژوهش از نوع طرح آزمایشی و جامعه ...  بیشتر

ارتباط مستقیم و غیرمستقیم خودکارآمدی تحصیلی با افسردگی نوجوانان

کارینه طهماسیان؛ آسیه اناری

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 227-244

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مستقیم خودکارآمدی تحصیلی و ارتباط غیرمستقیم آن (از طریق طرد همسالان و موفقیت تحصیلی) با افسردگی نوجوانان انجام شده است. آزمونی‌های پژوهش شامل 946 نفر (471 دختر و 475 پسر) از دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران می‌باشند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری عبارتند از: پرسشنامه ...  بیشتر

سنخ شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر) و تأثیرآن بر سبک‌های یادگیری نوجوانان

عبدالله معتمدی؛ محمد یاسین سیفی؛ سارا کلانتری میبدی

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، ، صفحه 119-140

چکیده
    هدف پژوهش حاضر تعیین اثرسنخ شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر) بر سبک‌های یادگیری فرزندان می‌باشد. بدین منظور نمونه‌یی 400 نفری از دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-88 به روش خوشه‌یی چند مرحله‌یی انتخاب و با آزمون‌های سبک‌های یادگیری کلب و سبک‌های فرزندپروری اصلاح شده‌ی شفر مورد ...  بیشتر