دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مقیاس‌های روانسنجی
بررسی کفایت روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه غنای زندگی روان‌شناختی در جمعیت عمومی و دانشجویی

محسن آربزی؛ زهرا نوروزی قادرلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43440.3006

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه غنای زندگی روان‌شناختی در دو گروه جمعیت عمومی و دانشجویی بود. بدین منظور دو مطالعه انجام شد. جهت بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه غنای زندگی روان‌شناختی در مطالعه اوّل 450 نفر از جمعیت عمومی شهر شیراز با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه‌های غنای ...  بیشتر

مقیاس‌های روانسنجی
رواسازی و اعتباریابی مقیاس اعتیاد به خرید آنلاین در نمونه ایرانی

فرزین باقری شیخانگفشه؛ زهرا خانی؛ حجت الله فراهانی؛ پرویز آزادفلاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43512.3008

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رواسازی و اعتباریابی مقیاس اعتیاد به خرید آنلاین در نمونه ایرانی انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع ارزشیابی بود. نمونه شامل 500 نفر، از زنان (404) و مردان (96) شهر تهران در سال 1400 بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس اعتیاد به خرید آنلاین (ژائو و همکاران، 2017)، پرسشنامه رفتار ذخیره‌سازی ...  بیشتر

مقیاس‌های روانسنجی
طراحی و اعتباریابی آزمون قضاوت موقعیتی تفکر اجتماعی انتقادی مدیران در شرکت فولاد آلیاژی ایران

ایمان شاکری؛ علی. مهداد؛ هادی فرهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44211.3072

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی و اعتباریابی آزمون قضاوت موقعیتی تفکر اجتماعی انتقادی مدیران در شرکت فولاد آلیاژی ایران می باشد. این پژوهش توصیفی_پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. نمونه پژوهش شامل 196نفر (برای تحلیل عامل اکتشافی و پایایی) و 210نفر مجزا (برای تحلیل عامل تاییدی و روایی همگرایی) از کارکنان رده های مدیریتی شرکت فولاد آلیاژی ایران می ...  بیشتر

مقیاس‌های روانسنجی
بررسی ویژگی‌های روانسنجی فرم والد پرسشنامه سنجش رفتاری کودکان

فاطمه فرید؛ غلامعلی افروز؛ محسن شکوهی یکتا؛ عباس بازرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22055/psy.2024.46257.3229

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روانسنجی فرم والد پرسشنامه سنجش رفتاری کودکان (3BASC-) در میان دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی شهر تهران شکل گرفت. جامعه پژوهش از دو زیر مجموعه تشکیل می‌شد که شامل، دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 02-1401 بود که از طریق آن‌ها امکان دسترسی به جامعه دوم یعنی والدین دانش آموزان دوره اول ...  بیشتر