دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
روان‌شناسی تربیتی
بررسی نقش میانجی تاب آوری تحصیلی در رابطه بین خودباوری تحصیلی و نگرش به آینده شغلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه ازاد اهواز

سارا دیبازر؛ زینب صبوری؛ لیلا میرزایی؛ راضیه صفاری فرد؛ زهرا نقش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.42056.2915

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی تاب‌آوری تحصیلی در رابطه بین خودباوری تحصیلی و نگرش به آینده شغلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز بود. این پژوهش از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. به این منظور تعداد 202 دانشجو به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه‌های مشغولیت تحصیلی (Reeve,2013)؛ ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
مرور نظام‌مند حوزه‌های اثربخش مداخلات آموزشی-درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر مدیریت رفتار فردی

مسلم امیری؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید؛ سیاوش شیخعلیزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43240.2981

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی حوزه‌های اثربخش مداخلات آموزشی-درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر مدیریت رفتار فردی در مطالعات گذشته و بر اساس مرور نظام‌مند انجام شد. جستجوی سوابق پژوهشی با استفاده از پایگاه‌های الکترونیکی متعدد داخلی، با استفاده از کلیدواژه-های: تئوری انتخاب، ویلیام گلسر یا ویلیام گلاسر، واقعیت‌درمانی، واقعیت‌درمانی ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
تحلیل چندسطحی رابطه ادراک مهارت‌های تشخیصی معلم، سطح چالش-انگیزی کلاس، کیفیت تدریس معلم و مهارت‌های مطالعه ریاضی با عملکرد ریاضی در دانش‌آموزان پایه نهم

آرش آخش؛ عسکر آتش افروز؛ منیجه شهنی ییلاق؛ مرتضی امیدیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43370.2995

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل چندسطحی رابطه ادراک مهارت‌های تشخیصی معلم، سطح چالش-انگیزی کلاس، کیفیت تدریس معلم و مهارت‌های مطالعه ریاضی با عملکرد ریاضی در دانش‌آموزان پایه نهم بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و به صورت تحلیل چندسطحی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش‌آموزان پایه نهم پسر و دختر دوره متوسطه اول شهرستان کهگیلویه در سال تحصیلی ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
اثربخشی تدریس مبتنی بر رویکرد مغز - محور بر انگیزه یادگیری درس فیزیک

نسرین طاهری اصغری؛ شهرام واحدی؛ داود طهماسب زاده شیخلار؛ ;کیومرث تقی پور؛ حسن صبوری مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43730.3031

چکیده
  هدف از این مطالعه سنجش اثربخشی رویکرد تدریس مغز محور بر انگیزه یادگیری به موضوع فیزیک در بین دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه است. در این پژوهش نیمه‌آزمایشی از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری، شامل دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه شهر تاکستان بوده که ۵۰ نفر به‌صورت نمونه در دسترس از بین ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
تب یین استدلال اخلاقی بر اساس ویژگی های شخصیتی: مطالعه نقش واسطه گری ذهن آکلپاهی و ارزش های فردی

امین شریفی؛ مسعود فضیلت پور؛ محبوبه فولاد چنگ؛ فرهاد خرمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44020.3057

چکیده
  استد لال اخلاقی یکی از مؤلفه‌ های اصلی در میان رویکردهای مختلف در فلسفه اخلاق است. پژوهش حاضر باهدف ارائة مدلی تبیینی از استدلال اخلاقی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی انجام شد. بدین منظور ویژگی‌های شخصیتی به‌عنوان متغیر برون‌زاد و متغیر ذهن‌آگاهی به‌عنوان متغیر واسطه‌ای سطح اول و نظام ارزشی به‌عنوان متغیر واسطه‌ای سطح دوم و متغیر ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
بررسی رابطه خودشفقت‌ورزی و فرسودگی شغلی معلمان: نقش میانجی تاب‌آوری

ابوالفضل نجاتی مهر؛ محمدسعید عبدخدائی؛ عباس فیروزآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44618.3105

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودشفقت‌ورزی و فرسودگی شغلی معلمان با سابقه بالای 10 سال با توجه به نقش واسطه‌ای تاب‌آوری انجام شد. این پژوهش که با روش همبستگی و از نوع مدل معادلات ساختاری انجام شد، نمونه‌ای به حجم 372 معلم با سابقه کاری بالای ده سال به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شد. برای جمع‌آوری اطلاعات مقیاس‌های خودشفقت‌ورزی ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
رابطه عوامل روان‌شناختی با زورگویی سایبری در دانش‌آموزان: نقش واسطه‌ای استفاده مشکل‌آفرین از اینترنت

سارا ابراهیمی؛ زینب لکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40330.2816

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای استفاده مشکل‌آفرین از اینترنت در رابطه بین ارتکاب زورگویی سایبری و عوامل روان‌شناختی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی1401-1400بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 325 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه پژوهش ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
مقایسه اثربخشی فعال‌سازی رفتاری و طرحواره درمانی بر کاهش اجتناب تجربه‌ای دانشجویان دارای اهمال‌کاری تحصیلی

ایمان فرج اله چعبی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ناصر امینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.42939.2952

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی و مقایسه اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری و طرحواره درمانی بر کاهش اجتناب تجربه‌ای دانشجویان دارای اهمال‌کاری تحصیلی بود. طرح پژوهش ‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل دانشجویان نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بودند. نمونه اول پژوهش شامل 152 نفر ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
طراحی الگوی کیفیت روابط مادر- کودک بر اساس ابعاد خردمندی و احساس تنهایی اجتماعی-عاطفی با میانجی‌گری فقدان لذت‌جویی در مادران کودکان مبتلا به اتیسم شهر اهواز

لیلا قاسمی؛ سحر صفرزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43257.2983

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی کیفیت روابط مادر- کودک بر اساس ابعاد خردمندی و احساس تنهایی اجتماعی-عاطفی با میانجی‌گری فقدان لذت‌جویی در مادران کودکان اتیسم مبتلا به شهر اهواز بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران دارای کودکان اتیسم در شهر اهواز بوده که 200 نفر از این مادران به روش در دسترس از مدارس کودکان اتیسم انتخاب و مورد آزمون ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
1نقش تناسب ادراک شده بین معلم و محیط کاری در فرسودگی اجتماعی-بافتی معلمان زاهدان با واسطه‌گری راهبردهای کنشگرانه

روح الله رهدار؛ مریم زارع؛ مهدی رحیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43462.3004

چکیده
  هدف پژوهش حاضر دستیابی به درک بهتر از رابطه بین تناسب ادراک شده معلم و محیط کاری با فرسودگی اجتماعی-بافتی معلمان از طریق واسطه‌گری راهبردهای کنشگرانه (خودتنظیمی و هم‌تنظیمی) در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ می‌باشد. بر همین اساس تعداد ۳۸۶ معلم از ۳۶ مدرسه پسرانه و دخترانه دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول و دوم شهر زاهدان، به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
بررسی نقش واسطه گری غرقگی تحصیلی در رابطه انگیزه درونی و بهزیستی تحصیلی

محسن آربزی؛ مسعود فضیلت پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43729.3030

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ساختاری انگیزه درونی و بهزیستی تحصیلی با واسطه‌گری غرقگی تحصیلی انجام شد. به‌ منظور انجام پژوهش 356 نفر از دانش‌آموزان (119 پسر، 237 دختر) دوره اوّل متوسطه شهرستان اوز (واقع در جنوب استان فارس) که در سال تحصیلی 1402 -1401 مشغول به تحصیل بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند؛ ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
رابطه‎ی بین الگوهای ارتباطی خانواده با تاب‎آوری روان‎شناختی با واسطه‎گری طرحواره‎های ناسازگار اولیه و نقش‎های جنسیتی

سیما مولایی؛ مریم کورورش نیا؛ مریم زرنقاش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.45071.3144

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‎ی الگوهای ارتباطی خانواده با تاب‏آوری روان‏شناختی؛ با واسطه‎گری طرحواره‎های ناسازگار و نقش‎های جنسیتی انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی در قالب یک مدل علّی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان دانشگاه‏‏های شیراز و شهید باهنر کرمان بود که از بین آنان 400 نفر دانشجو انتخاب شدند ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
نقش میانجی حساسیت اضطرابی در رابطه بین تعلق به مدرسه با بهزیستی تحصیلی

محمد دریکوند؛ مسلم دانش پایه؛ عاطفه مازوساز؛ سید جواد حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.45605.3180

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی حساسیت اضطرابی در رابطه بین تعلق به مدرسه با بهزیستی تحصیلی بود. طرح پژوهش همبستگی و ازنوع معادلات ساختاری بود. جامعه مورد مطالعه پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهران تهران در سال تحصیلی 1403-1402 تشکیل می‌دهند. نمونه پژوهش شامل 256 دانش‌آموز بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی در طول پاندمی کروناویروس بر سرسختی تحصیلی دانش‌آموزان دختر

پوران احمدی شولی؛ حسین افلاکی فرد؛ صفورا خاتمه مربوئیه؛ احسان کشت‌ورز کندازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

https://doi.org/10.22055/psy.2024.45508.3169

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر سرسختی تحصیلی دانش‌آموزان دختر در طول پاندمی کروناویروس بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دختر متوسطۀ دوم سال یازدهم شهر مرودشت در سال تحصیلی 1400-1399 بود. از این جامعه، نمونه‌ای ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
رابطه ی رشد اخلاقی و خردمندی با میانجیگری هوش اخلاقی و هوش هیجانی در دانشجویان

زینب رحیمی؛ فریبرز درتاج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22055/psy.2024.45059.3142

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای هوش اخلاقی و هوش هیجانی در رابطه با رشد اخلاقی و خردمندی دانشجویان انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 99-1398 با حجم 15،000 نفر بود. اندازه نمونه 240 نفر fh روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد. ابزارهای ...  بیشتر