نقش صفات شخصیتی در پیش‌بینی انگیزه‌ی پیشرفت دانشجویان

حسین زارع؛ رجبعلی محمدزاده

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 117-138

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی انگیزه‌ی پیشرفت دانشجویان می‌باشد. روش پژوهش به کار رفته در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. نمونه تحقیق شامل 350 نفر از دانشجویان پسر بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای استفاده شد. برای سنجش متغیرهای مورد نظر از آزمون شخصیتی نئو (NEO) و پرسشنامه‌ی ...  بیشتر

کمال‌گرایی مثبت و منفی و عملکرد تحصیلی: اثرات واسطه‌ای سبک هویت و تعهد هویت

سمانه غلامی؛ مجید غفاری

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22055/psy.2018.18271.1568

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای سبک هویت و تعهد هویت در رابطه کمال‌گرایی مثبت و منفی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان بود. تعداد دویست و هفتاد و سه نفر دانش‌آموز (135 نفر دختر و 138 نفر پسر) بدون دریافت هزینه در دامنه سنی 14 تا 18 سال (01/1 ± 77/15 سال) با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای از دبیرستان های مختلف شهرستان آمل انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

سنخ شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر) و تأثیرآن بر سبک‌های یادگیری نوجوانان

عبدالله معتمدی؛ محمد یاسین سیفی؛ سارا کلانتری میبدی

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، ، صفحه 119-140

چکیده
    هدف پژوهش حاضر تعیین اثرسنخ شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر) بر سبک‌های یادگیری فرزندان می‌باشد. بدین منظور نمونه‌یی 400 نفری از دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-88 به روش خوشه‌یی چند مرحله‌یی انتخاب و با آزمون‌های سبک‌های یادگیری کلب و سبک‌های فرزندپروری اصلاح شده‌ی شفر مورد ...  بیشتر

اثر گروه درمانی شناختی رفتاری چند مؤلفه‌ای بر بی‌خوابی، شاخص‌های خواب، باورهای ناکارآمد خواب و خودکارآمدی خواب

نرگس درویشی؛ سودابه بساک نژاد؛ ایران داودی؛ یدالله زرگر

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 119-136

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر درمان شناختی– رفتاری چند مؤلفه‌ای بر علایم بی‌خوابی، باورهای ناکارآمد خواب، خودکارآمدی خواب و شاخص‌های چهارگانه خواب است. جامعه آماری، کارکنان روز کار شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری بودند. نمونه پژوهش 45 نفر از کارکنان مبتلا به بی‌خوابی بود که به صورت تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب و در گروه آزمایش، ...  بیشتر

بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز

مهدی ضرغامی؛ روح الله ولی زاده؛ کیومرث بشلیده؛ محسن قنبرزاده

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، ، صفحه 121-142

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع تجربی میدانی می‌باشد که با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام می‌گیرد. در این پژوهش برای سنجش سلامت روان از پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 استفاده شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق ...  بیشتر

مطالعه کیفی راهبردهای مقابله با بحران میان‌سالی در میان‌سالان شهر تهران

استیره مولودی؛ حسن عبداله زاده

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 121-144

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38572.2742

چکیده
  میان­سالی یکی از دوره‌ها یا مراحل زندگی است که کمتر در پژوهش‌های روان‌شناختی به آن پرداخته ‌شده است. یکی از مسائل مهم در دوره میان­سالی بحران میان­سالی است. مطالعه حاضر به‌منظور شناخت بحران میان­سالی در میان نمونه‌ای از میان­سالان شهر تهران انجام ‌شده است. در این پژوهش از روش‌شناسی کیفی و روش نظریه زمینه‌ای برای مطالعه ...  بیشتر

پیش‌بینی اختلال اضطراب فراگیر بر اساس سبک‌های دلبستگی با واسطه‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه در نوجوانان

زهرا ابراهیمی؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ سید موسی طباطبایی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 121-138

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38248.2731

چکیده
  اختلال اضطراب فراگیر جزء شایع‌ترین اختلالات روان‌شناختی در ﻣﻴﺎن ﻛﻮدﻛﺎن و نوجوانان محسوب می‌شود که عمدتاً با اضطراب نسبت به عملکرد و رویدادهای روزانه مشخص می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‌بینی اختلال اضطراب فراگیر براساس سبک‌های دلبستگی با واسطه‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان ...  بیشتر

رابطه‌ی بین نگرش مذهبی، سلامت روان، شادی و لذت در دانشجویان

سید حبیب اله احمدی فروشانی؛ فریبا یزدخواستی

دوره 20، شماره 1 ، تیر 1392، ، صفحه 123-138

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه‌ی بین نگرش مذهبی، سلامت روان، شادی و لذت در دانشجویان انجام شده است. نمونه‌ی پژوهش، شامل 128 نفر از دانشجویان شهر اصفهان بود که به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه‌ی نگرش‌سنج مذهب، پرسشنامه‌ی سلامت عمومی 28 سؤالی، پرسشنامه‌ی شادکامی آکسفورد، و مقیاس خوشکامی اسنیت- هملیتون به عنوان ابزار پژوهش، ...  بیشتر

اثربخشی درمان رویکرد چند وجهی اسلامی بر سلامت معنوی و رضایت از زندگی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران

شوبو ویسی؛ نجمه حمید؛ سودابه بساک نژاد

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 125-144

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان رویکرد چند وجهی اسلامی بر سلامت معنوی و رضایت از زندگی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز بوده است. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بوده است. جامعه مورد بررسی شامل دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

آزمون و طراحی الگوی رابطه علیّ شایستگی تحصیلی و خود شفقتی با ترس از شکست تحصیلی از طریق اهداف پیشرفت

کریم سواری؛ فاطمه فرزادی

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، ، صفحه 127-150

https://doi.org/10.22055/psy.2020.31350.2432

چکیده
  در پژوهش حاضر رابطه علیّ متغیرهای شایستگی تحصیلی و خودشفقتی با ترس از شکست تحصیلی از طریق اهداف پیشرفت بررسی شد. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دوم مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک شهر اهواز بود. از این جامعه تعداد 300 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع تحلیل مسیر ...  بیشتر

بررسی رابطه بین موانع سازمانی با رفتارهای نابارور شغلی در کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند

عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ اسدالله فرهادزاده

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 133-152

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی میان موانع سازمانی با رفتارهای نابارور شغلی در کارگران پالایشگاه بیدبلند می‌باشد. تعداد 251 نفر از کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و پرسشنامه‌های موانع سازمانی براون و میچل (1978) و رفتارهای نابارور شغلی(رابینسون و بنت، 2000) را تکمیل کردند. داده‌ها با روش رگرسیون ...  بیشتر

رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خودناتوان‌سازی تحصیلی و مقایسه شیوه‌های فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستانی

سیروس عالیپور بیرگانی؛ غلامحسین مکتبی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ ناهید مفرد نژاد

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 135-154

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خودناتوان‌سازی تحصیلی و مقایسه شیوه‌های فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان‌های شهرستان بهبهان بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را تمام دانش‌آموزن دختر و پسر سال سوم دبیرستان‌های شهرستان بهبهان، در سال تحصیلی 90-1389، تشکیل داده است. از این جامعه آماری، نمونه‌ای ...  بیشتر

پیش‌بینی احساس غربت بر اساس سبک‌های دلبستگی و ارتباط با همسالان در دانشجویان دختر

منصور بیرامی؛ سمیه کشاورزی

دوره 22، شماره 2 ، دی 1394، ، صفحه 137-152

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12312

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش سبک‌های دلبستگی و ارتباط با همسالان در پیش‌بینی احساس غربت و ایجاد آن انجام شد. گروه نمونه شامل 293 دانشجوی دختر دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 91-92 بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. مقیاس احساس غربت فن فلیت، پرسشنامه‌ی سبک دلبستگی هازن و شیور و خرده مقیاس ارتباط با همسالان از مقیاس مهارت‌های اجتماعی ...  بیشتر

بررسی برخی پیشایندها و پیامدهای شیفتگی به شغل در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

مهدی بریاجی؛ عبدالزهرا نعامی؛ سید اسماعیل هاشمی

دوره 23، شماره 1 ، تیر 1395، ، صفحه 137-154

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12361

چکیده
  هدف ازاین پژوهش تعیین نقش رهبری تحولی و منابع شغلی در پیش‌بینی شیفتگی به شغل و نیزتعیین رابطه شیفتگی به شغل با بهزیستی روانشناختی وخلاقیت سازمانی بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش 221 نفر بودندکه از میان کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های شیفتگی شغلی (باکر، ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد روان‌شناسی مثبت‌نگر بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و نشخوار خشم در دانشجویان دختر

طیبه محمودی؛ سودابه بساک نژاد؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 23، شماره 2 ، دی 1395، ، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22055/psy.2017.12584

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد روان­شناسی مثبت­نگر بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و نشخوار خشم در دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه شهید چمران اهواز بود. نمونه­ی اولیه، 400 دانشجوی دختر (میانگین سنی 57/21) بود که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای، انتخاب شدند و مقیاس نشخوار خشم ...  بیشتر

تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب‌اجتماعی و تصور بدنی در زنان مبتلا به چاقی

سعید آریاپوران؛ شیما عباسی؛ جواد کریمی

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، ، صفحه 137-158

https://doi.org/10.22055/psy.2019.26448.2125

چکیده
  زنان مبتلا به چاقی در معرض مشکلات روانشناختی زیادی قرار دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب‌اجتماعی و تصویر بدنی زنان مبتلا به چاقی بود. این پژوهش به روش ‌نیمه‌آزمایشی (پیش‌آزمون-پس-آزمون با گروه گواه) بود. دراین پژوهش، همه زنان مبتلا به چاقی ( 106 زن) به صورت سر‌شماری مورد ارزیابی روانشناختی قرار ...  بیشتر

تعیین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رابطه والد- کودک (CPRT) بر بهبود علائم اختلال سلوک در کودکان دبستانی شهر اهواز

بهرام پیمان نیا؛ حمید پورشریفی؛ مجید محمودعلیلو

دوره 20، شماره 2 ، دی 1392، ، صفحه 141-160

چکیده
  پژوهش حاضر جهت تعیین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رابطه والد- کودک (CPRT) بر بهبود علائم اختلال سلوک در دانش‌آموزان دبستانی انجام گردید. این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه مورد مطالعه‌ی آن شامل تمامی دانش‌آموزان پسر 8 ساله‌ی دبستان‌های پسرانه شهر اهواز بود. بر این اساس نمونه‌ها از بین مادران ...  بیشتر

رابطه بین عزت نفس و انگیزه موفقیت و اضطراب کلاس زبان خارجی با عملکرد دانشجویان در درس زبان انگلیسی

سارا نیسی؛ مرتضی یمینی

دوره 16، شماره 2 ، دی 1388، ، صفحه 153-166

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه عزت نفس، انگیزه موفقیت و اضطراب کلاس زبان خارجی با عملکرد دانشجویان در درس زبان انگلیسی بود. 198 دانشجوی مقطع کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در این تحقیق به عنوان نمونه تحقیق شرکت کردند. در این تحقیق چهار پرسشنامه شامل پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت، پرسشنامه انگیزه موفقیت، پرسشنامه اضطراب ...  بیشتر

بررسی تأثیر گروه درمانی تفکیکی بر هم‌وابستگی و تمایزیافتگی زنان دارای همسر معتاد شهرستان اندیمشک

طاهره نظمی؛ نجمه حمید؛ سودابه بساک نژاد

دوره 21، شماره 1 ، تیر 1393، ، صفحه 121-142

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر گروه درمانی تفکیکی بر هم‌وابستگی و تمایزیافتگی خود زنان دارای همسر معتاد شهرستان اندیمشک بود. طرح این پژوهش از نوع آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون، با گروه گواه و پیگیری است. نمونه اولیه، شامل 56 نفر زن دارای همسر معتاد بودند که از بین مراجعین مراکز ترک اعتیاد شهرستان اندیمشک به روش نمونه‌گیری داوطلبانه در ...  بیشتر

رابطه سرمایه‌های تحولی و پیشرفت تحصیلی: با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی

موسی گلستانه؛ لیلا سلیمانی؛ یوسف دهقانی

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، ، صفحه 127-150

https://doi.org/10.22055/psy.2017.17909.1534

چکیده
  سرمایه‌های تحولی در برگیرنده ارتباط‌ها، فرصت‌ها، ارزش‌ها و مهارت‌هایی است که احتمال موفقیت نوجوانان را در مدرسه افزایش می‌دهد، موجب کاهش رفتارهای مخاطره‌آمیز در محیط می‌شود، و نقش حفاظتی و حمایتی برای سلامت روان‌شناختی آنان ایفا می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی در رابطه بین سرمایه‌های تحولی ...  بیشتر

اثر‌بخشی درمان گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برافسردگی و اضطراب مادران کودکان اختلال طیف اتیسم

شهناز ادیبی سده؛ محمد علی سپهوندی؛ سیمین غلامرضایی

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 129-146

https://doi.org/10.22055/psy.2018.21515.1825

چکیده
  چکیدهنﻫﺪف ﻛﻠﻲ در پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن­آگاهی بر افسردگی و اضطراب مادران کودکان اختلال طیف اتیسم بود. طرح پژوهش به صورت نیمه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون­ـ پس­آزمون و پیگیری با گروه گواه بود، جامعه مورد مطالعه به روش نمونه­گیری در دسترس و از مادران مراجعه­کننده به خیریه اتیسم حضرت زینب اصفهان ...  بیشتر

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خستگی، اضطراب و افسردگی کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن

سارا طاهری؛ ایلناز سجادیان

دوره 25، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22055/psy.2018.23704.1910

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خستگی، اضطراب و افسردگی کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان) به مرحله اجرا در آمد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) در سال 1394 شامل می‌شد. بدین منظور 200 ...  بیشتر

رابطه علی انواع سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی هویت سازمانی

الهام مرادی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی

دوره 26، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 131-150

https://doi.org/10.22055/psy.2019.25281.2038

چکیده
  سازمان­ها و به طور خاص سازمان‌های ورزشی به کارکنانی نیاز دارند که از نظر رفتار شهروندی سازمانی، در سطح بالایی قرار داشته باشند تا بتوانند خدمات با کیفیتی به مشتریان ارائه دهند و با جلب رضایت آنان، به اهداف سازمان دست یابند. این نوع رفتار نیازمند عدم سکوت کارکنان در جهت منافع سازمان می­باشد. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، آزمون مدل ...  بیشتر

تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان

فرزانه رجب زاده؛ شاهرخ مکوندحسینی؛ جعفر طالبیان شریف؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 133-152

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11191

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اضطراب اجتماعی دانشجویان بود. بدین منظور از طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. تعداد 40 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به سطوح بالای اضطراب و ملاک‌های ورود و خروج، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار ...  بیشتر

هنجاریابی،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان

لیلا حق شناس؛ علی نویدیان؛ امیرصالح امین جعفری؛ علی کاظمی؛ محمدرضا عابدی؛ حسین صادقی

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 137-158

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، هنجاریابی، تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری شهر اصفهان بوده است. به همین منظور 412 دانش‌آموز به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ایی انتخاب شدند. بر این اساس به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ضریب پایایی مقیاس‌های کمپبل به شیوه آلفای کرانباخ و باز ازمایی محاسبه ...  بیشتر