نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/psy.1997.16395

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • M. Kookabi

Faculty member of the Department of Library and Information Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

-