نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد رشته کتابداری

10.22055/psy.2002.16484

چکیده

هدف‌ تحقیق‌ حاضر بررسی‌ میزان‌ استفاده‌ دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاههای‌ شهید چمران‌ و علوم‌ پزشکی‌ اهواز از مجله‌های‌ خارجی‌ رشته‌ تخصصی‌ خود موجود در دانشگاههای‌ مربوط‌ و همچنین‌ بررسی‌ میزان‌ و علل‌ استفاده‌ آنان‌ از مجله‌های‌ مورد نظر موجود در سایر دانشگاهها و کتابخانه‌ها می‌باشد. ضمناً هدف‌ دیگر این‌ تحقیق‌ تعیین‌ مشکلاتی‌ است‌ که‌ دانشجویان‌ مورد مطالعه‌ در دسترسی‌ و تهیه‌ مقالات‌ علمی‌ خارجی‌ رشته‌ تخصصی‌ خود با آنها مواجه‌ هستند. نمونه‌ مورد مطالعه‌ در این‌ پژوهش‌ شامل‌ 36 نفر از دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ و 32 نفر از دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ اهواز می‌باشد که‌ به‌ طور تصادفی‌ انتخاب‌ شدند. ابزار گردآوری‌ داده‌ها پرسشنامه‌ای‌ حاوی‌ دو نوع‌ پرسشهای‌ با پاسخهای‌ بلی‌/خیر بود. بر اساس‌ نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ نبود منابع‌ چاپی‌ کافی‌ در کتابخانه‌های‌ دانشکده‌ای‌، نبود امکانات‌ کامپیوتری‌ مناسب‌ در کتابخانه‌های‌ دانشکده‌ای‌، نبود چکیده‌ نامه‌ها و نمایه‌ نامه‌های‌ منابع‌، کمبود وقت‌، آگاهی‌ نداشتن‌ از چگونگی‌ دستیابی‌ به‌ منابع‌، عدم‌ دستیابی‌ به‌ مواد کتابخانه‌ به‌ دلیل‌ مقررات‌ کتابخانه‌ و عدم‌ توانایی‌ در استفاده‌ از امکانات‌ موجود به‌ ترتیب‌ مهمترین‌ مشکلات‌ دانشجویان‌ در دستیابی‌ به‌ اطلاعات‌ مورد نیاز آنها گزارش‌ شده‌ است‌. ضمناً اکثر دانشجویان‌ هر دو دانشگاه‌ از طرح‌ تأمین‌ مدرک‌ استفاده‌ نمی‌کنند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Use of Latin Scientific Journals and Document Delivery Services by Graduate Students at Shahid Chamran and Medical Sciences Universities of Ahvaz, and a Survey of the Rate, Reasons and Problems of Using Such Journals Available at Other Universities

نویسندگان [English]

  • Z. Bigdeli 1
  • E. Jamshidipur 2

1 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

This study attempts to investigate the use of foreign journals by graduate students at Shahid Chamran and Medical Sciences Universities of Ahvaz libraries. It also tries to find out why students use other university libraries to meet their information needs. This study also attempts to determine the problems of graduate students at Shahid Chamran and Medical Sciences Universities of Ahvaz in obtaining foreign scientific articles. The population of this study comprised of 1800 graduate students at the two universities of which 68 were randomly selected as the sample. Based on the results of the study, the most important problems of students in this regard are respectively, as follows:
Inadequate printed resources, lack of proper computer facilities, lack of relevant abstract and index journals, time constraints, unfamiliarity with the ways of accessing information resources, restrict library regulations, and inability in using the present resources and facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • graduate students’ problems of access
  • scientific journals
  • shahid Chamran University
  • Medical Sciences University
  • Ahvaz
  • Document Delivery
آرایی‌ اردکانی‌، کبری‌ (1355). "مسائل‌ مربوط‌ به‌ نشریات‌ ادواری‌"، کتابداری‌، نشریه‌ کتابخانه‌ مرکزی‌ و مرکز اسناد دانشگاه‌ تهران‌، دفتر شش‌ 32-25.
اوچاک‌، نازان‌ اوزنگ‌ و اس‌. سراپ‌ قربان‌ اغلو. (1998). "نیازهای‌ اطلاعاتی‌ و رفتارهای‌ اطلاع‌یابی‌ محققان‌ در یکی‌ از دانشگاههای‌ ترکیه‌". ترجمه‌ علی‌ اصغر شیری‌. برگزیده‌ مقالات‌ ایفلا. تهران‌: کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ 147-152
حیاتی‌، زهیر، فاطمه‌ تصویری‌ قمصری‌ (1378). "بررسی‌ رفتار اطلاع‌ یابی‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ سازمان‌ پژوهش‌های‌ علمی‌ و صنعتی‌ ایران‌"، فصلنامه‌ کتاب‌ 10 (2):42-27.
دانشی‌، محمد حسین‌ (1355). "مشکلات‌ بازیابی‌ اطلاعات‌ در کتابخانه‌های‌ دانشگاهی‌". کتابداری‌، نشریه‌ کتابخانه‌ مرکزی‌ و مرکز اسناد دانشگاه‌ تهران‌، دفتر شش‌. 76-68.
راولند، فیتون‌ (1995). "نشریات‌ الکترونیکی‌: ارائه‌، استفاده‌ و دستیابی‌". ترجمه‌ فیروزه‌ برومند. گزیده‌ مقالات‌ ایفلا. تهران‌: کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ 68-75
زندیان‌، فاطمه‌ (1372). "ارزشیابی‌ مجموعه‌ منابع‌ مرجع‌ فنی‌ و مهندسی‌ در سه‌ دانشگاه‌ ایران‌"، فصلنامه‌ کتاب‌ 4(2): 241-211.
سپهر، فرشته‌ (1378). "وضعیت‌ انتخاب‌ و سفارش‌ نشریات‌ ادواری‌ لاتین‌ در کتابخانه‌های‌ مرکزی‌ دانشگاههای‌ کشور"، کتابداری‌، نشریه‌ کتابخانه‌ مرکزی‌ و مرکز اسناد دانشگاه‌ تهران‌، دفتر 31-30، 85-59.
صمدزاده‌، غلامرضا (1374). بررسی‌ نظرات‌ پژوهشگران‌ علوم‌ پزشکی‌ در خصوص‌ ایجاد نمایه‌ نامه‌ پزشکی‌ ایران‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد. دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ ایران‌، دانشکده‌ مدیریت‌ و اطلاع‌ رسانی‌ پزشکی‌.
صمدی‌، ثریا (1376). "ضرورت‌ آشنایی‌ دانشجویان‌ دوره‌های‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ با منابع‌ مرجع‌ تخصصی‌"، پیام‌ کتابخانه‌ 8(3): 50-47
صیامیان‌، حسن‌ (1379). "بررسی‌ روشهای‌ دستیابی‌ اعضاء هیأت‌ علمی‌ گروههای‌ مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر دانشگاههای‌ دولتی‌ مستقر در شهر تهران‌ به‌ منابع‌ اطلاعاتی‌". فصلنامه‌ کتاب‌ 10(1): 44-40
فتحی‌ جلالی‌، گیتی‌ (1378). "بررسی‌ روشهای‌ دستیابی‌ اعضاء هیأت‌ علمی‌ گروههای‌ مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر دانشگاههای‌ دولتی‌ مستقر در شهر تهران‌ به‌ منابع‌ اطلاعاتی‌". فصلنامه‌ کتاب‌ 10(3): 19-104
لارج‌، آندرو، لوسی‌ تد و ریچاردهارتلی‌ (1382). جستجوی‌ اطلاعات‌ در عصر اطلاعات‌. ترجمه‌ زاهد بیگدلی‌. ویراستار زهیر حیاتی‌. تهران‌: نشر کتابدار.
مورتن‌، لسلی‌ ت‌ (1371). شیوه‌ بهره‌گیری‌ از کتابخانه‌های‌ پزشکی‌. ترجمه‌ زاهد بیگدلی‌. تهران‌: دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ ایران‌.
 
 
Abifarin, F.P, and T. Agunbekun. 1994. “Nigerian Scientific Journals: Present Problems and Future Solutions”. [Abstract]. New Library world. 94, 1105:
4-7. LISA, 1993(70-96). CD-ROM, Silver Paitter. V
Arizona University Library. [Homepage]. 1999-12-15. [Online]. <hap:
/1w w w.Library. arizona. edu/library/teams/aptlrc/pit/groupmemoiy/ 1999 -12
-lS4op-Jive.htm.>.[27
may 2001]. V
McMaster University Library. [Homepage].2000 [online]. http://www.mcmaster.
ca/library/general/surveys/2000response.htm. [may01 J.
Miller,Tamara.1998. “Comments on Collection”. University of Tennessee.
Knoxville Libraries. 1998 [On ii ne}. http://www.lib.utk.edu / -‘plan/98survey/ comments. htmL [may 01J.
Systems Department of Hagerty Library. 2001.[Homepage].5-Apr-O1.[Online].
http://w ww.Library. drexel. edu.facts/2kcomments. html. [may 01].